เมื่่อมองนวัตกรรมในวันหน้า รถยนต์ไฟฟัาเป็นนวัตกรรรมรถยนต์ใหม่ ที่จะเข้ามาให้เราได้จับจองกันอย่างแน่นอน  และพวกเราคงคิดไม่ถึงว่า มีรถยนต์ไฟฟ้ากว่า 3 ล้านคันแล้วทั่วโลก ที่วิ่งตามท้องถนน 

รายงานจาก  International  Energy Agency  เผยว่า ยอดรวมรถยนต์ไฟฟ้าและรถประเภทไฮบริดเสียบปลั้กในปี  2017  มีวิ่งบนถนนแล้วกว่า  3 ล้านคัน  หรือเพิ่มขึนถึงร้อยละ 54 เมื่อเทียบกับจำนวนในปี 2016  

รถยนต์ไฟฟ้า

ในประเทศจีนประเทศเดียวมียอดขายรถยนต์ไฟ้าสูงถึง 540,000 คัน ส่วนในอเมริกามียอดขายเพียง  280,000 คัน  หรือเพิ่มขึ้นจากยอดขายปี 2016 ถึง 120,000 คัน  

แม้ว่ายอดขายในจีนจะมากกว่าในอเมริกา แต่ในท้ายที่สุด กลุ่มประเทศแสกนดิเนเวีย , นอร์เวย์ ยังคงครองตลาดรถยนต์ที่มียอดขายรถยนต์ไฟฟ้าเฉลี่ยต่อการขายมากสุดถึงร้อยละ 39 และในไอซ์แลนด์ร้อยละ 12 เมือ่เทียบกับอัตราขายรถยนต์ใหม่ 

ส่วนสาเหตุที่รถยนตืไฟฟ้าในจีนเติบโตอย่างร่วดเร็ว ส่วนหนึ่ง อยู่ที่การมีผู้ผลิตรถยนต์นั่งขนาดใหญ่ใช้ไฟฟ้าในประเทศ โดยเฉพาะผู้ผลิตรถบัส 

รถยนต์ไฟฟ้า

อย่างไรก็ดี ก่อนหน้าี้มีรายงานว่า การขยายตัวรถยนต์ไฟฟ้าในจีน มีผลทำให้เกิดมลภาวะอากาศเป็นพิษ เนื่องจากจีนผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน และ ในรายงานเบื้องต้นเมื่อต้นปีที่ผ่านมา พบว่าในประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ มีผู้พร้อมจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้า กว่า 1 ใน 3 หากราคาเหมาะสมเป็นจำนวนมาก

ติดตามข่าวสารและบทความดีๆ จากพวกเรา Ridebuster.comแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่