สาระเรื่องซื้อรถ

เช็คลิส วัน รับรถใหม่ … ต้องตรวจสอบอะไรบ้าง

ใครกำลังจะไป รับรถใหม่ มาเป็นคู่ใจคันใหม่ ลองมาเช็คกันดู ว่ าเราต้องตรวจสอบอะไรบ้าง กับการรับรถใหม่ของคุณ ควรดำเนินการอย่างไร

ซื้อขายใบจองรถ … ทำได้ หรือ อนุโลม

วันนี้พาคุณร่วมคุ้นความจริง การซื้อ-ขายใบจองรถยนต์ ทำได้จริง หรือผิดเงื่อนไข แล้วทำไมปรากฎการณ์นี้ มีทุครั้งที่รถสักรุ่นที่ตลาดต้องการเกิดขึ้น