Bust Technic

Direct injection ฉีดตรงเพิ่มพลัง มนต์ขลังเครื่องฯสันดาป ที่ต้องแลกกับบางสิ่ง

วันนี้พาคุณล้วงลึด เทคโนโลยีจ่ายน้ำมันตรง หรือ Direct injection ยอดนิยมตืดตั้งมาให้ในรถยุคนี้ แต่รู้หรือไม่ มันมีจุดบอกใหญ่ ที่แม้แต่วิศวกรก็ยังยอมรับ