ผู้เขียน: Ridebuster_Team

เห็นอนาคต !! ยอดขาย EV เยอรมัน ร่วงกราว หลัง หมดเงินสนับสนุนภาครัฐ

สื่อธุรกิจยุโรป จับตาดูตลาดรถยนต์เยอรมัน ร่วงครั้งใหญ่ หลัง ภาครัฐยุติการให้เงินสนับสนุน ชาวเยอรมัน ซื้อรถยนต์ไฟฟ้า หลังสิ้น ธันวาคม 2023