ผู้เขียน: Ridebuster

Ford Ranger Raptor V6 จ่อซดน้ำมัน 8.6 ก.ม./ลิตร

เว็บทางการ ออสซี่ เปิดเผย อัตราประหยัด ข้อมูล Ford Ranger Raptor ทำอัตราประหยัดได้ 8.69 ก.ม./ลิตร ในการใช้งานรวมๆ จากการทดสอบ

Mercedes Benz A-Class จบรุ่นนี้เลิกขาย ในปี 2025

Mercedes เคาะ ตัดสินใจ ยุติ ทำรถเล็ก 2 รุ่น Mercedes Benz A-Class และ B-Class เหตุยอดไม่ปังลูกค้าไม่ชอบ ยุคติดในปี 2025