Feature Review

Honda Connect  เชื่อมต่อดูสถานะอัพความทันสมัย

เมื่อฮอนด้าพาเราสำรวจแอพพลิเคชั้นพร้อมระบบเชื่อมต่อ Honda connect ความทันสมัยที่ชาวฮอนด้าเลือกได้ในราคา 5,900 บาท ลองแล้ว คุ้มหรือไม่ …

Mazda3-Groupt-Test (4)

Mazda G Vectoring Control  คุมรถให้มั่นใจของเล่นใหม่จากค่าย   Zoom Zoom 

ลองขับระบบ G Vectoring Control ใหม่ใน Mazda 3 ระบบเทพมากกว่า ช่วยคุณได้ในยามเข้าโค้งประดุจมือวางระดับเซียน