Evolution

บริษัทเรือนอร์เวย์ ประกาศ “ไม่รับขนส่ง รถพลังไฟฟ้า ข้ามทะเล” เพราะความเสี่ยงจากเพลิงไหม้

อาจจะจริงอยู่ว่าในประเทศนอร์เวย์ ผู้คนที่นี่ส่วนให […]

Subaru ยุติการพัฒนา Plug in Hybrid มุ่งสู่ BEV เต็มตัว

Subaru ตัดสินใจ ยุติ การพัฒนา รถยนต์ Subaru Plug in Hybrid ทั้งหมด ตัดใจ โยกการลุงทุนวิจัยพัฒนา ไปเป็น รถยนต์ไฟฟ้า