ออกเทน คืออะไร เติมน้ำมันอย่างเข้าใจ ช่วยประหยัดได้มากโข

91,95 ตัวเลขเหล่านี้ที่อยู่ตามปั้มน้ำมัน น่าจะเป็นที่คุ้นเคยของคนใช้รถกันไม่น้อย หลายคนรู้ว่า นี่คือเลขของค่าออกเทนในน้ำมันที่เรากำลังจะเติม คำว่า ออกเทน (Octane) อยู่คุ่คนใช้รถยนต์ และมีคำถามมากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ ว่าเราควร เติมน้ำมันออกเทนอะไร

ค่าออกเทน คืออะไร

ค่าออกเทน หรือ  Octane Rating  เป็นค่าที่ผู้ผลิตน้ำมันบอกคุณสมบัติน้ำมันเบนซิน ว่ามีค่าความทนการบีบอัดมากแค่ไหน ยิ่งค่าตัวเลขมาก หรืออกเทนสูงมาก ยิ่งทนการบีบอัดไม่ให้ชิงจุดระเบิด ก่อนการจุดประกายไฟในห้องเผาไหม้   ในระหว่างกระบวนการทำงานของเครื่องยนต์

ค่าออกเทน มี 2 ประเภท คือ  Motor octane Number   และReseach Octane Number  ในประเทศไทย ใช้ค่าแบบหลัง ซึ่งเป็นการวัดค่าในแล็ป เพื่อบอกค่าความคงที่ของน้ำมันสูตรนั้นๆ

ค่าออกเทนสำคัญอย่างไร

เมื่อรู้หน้าที่ของตัวเลขเหล่านี้ หลายคนอาจจะสงสัยแล้วมันสำคัญอย่างไร ในการใช้งาน เรื่องนี้ต้องเข้าใจก่อยว่าในเครื่องยนต์สันดาปที่เราใช้งานเพื่อการขับขี่กันทุกวี่วันนั้น มีคุณสมบัติการบีบอัดในกระบะวนการเผาไหม้ และจุดระเบิด เพื่อให้ได้กำลังอัด เป็นแรงขับในการขับขี่

น้ำมันที่มีความคงที่สูงกว่า ทำให้ ไม่เกิดการระเบิดตัวเอง หรือ  Self ignition   ไปก่อน ที่มันจะถึงจังหวะที่ถูกต้องในการจุดระเบิด ช่วยให้เครื่องยนต์ไม่ทำงานผิดพลาด และเกิดความเสียหายในกลไก

e8503
การเติมน้ำมันที่ดีที่สุด คือ เติมตามที่ผู้ผลิตตกำหนด

……………………….

ในอดีต ค่าออกเทนน้ำมันมีความสำคัญมาก เนื่องจากเครื่องยนต์ถูกออกแบบโดยใช้กไกในการควบคุม และยังไม่มีความสามาถรเท่าปัจจุบัน การเติมน้ำมันค่าออกเทนผผิดในเครื่องยนต์ อาจจะสร้างความเสียหายต่อกระบวนการทำงานได้ โดยเฉพาะ ค่าออกเทนที่ต่ำว่า ที่กำหนด อาจส่งผลให้เกิดการชิงจุดระเบิดได้ในระหว่างการทำงาน

ส่วนในทางกลับกัน การเติมน้ำมันที่มีค่าออกเทนสูงกว่านั้น ก็เป็นการสิ้นเปลืองโดยใช้เหตุ เว้นแต่ว่าเครื่องยนต์มีสมรรถนะสูงมาก เช่นเครื่องยนต์เทอร์โบ ซึ่งเหมาะสำหรับเพียงรถยนต์สมรรถนะสูงเท่านั้น  การเติมน้ำมันที่มีออกเทนสุงเกินไปในเครื่องปกติ ไม่มีประโยชน์ใดๆ นอกจากเหมือนคุณเผาเงินเล่น ส่งเสียปั้มน้ำมันให้มีกำไรเท่านั้นเอง

ปัจขุบันยุคสมันที่เปลี่ยนไป ทำให้เทคโนดลยีเครื่องยนต์มีการเปลี่ยนแปลง ค่าออกเทนไม่ได้มีความสำคัญเท่าเหมือนเดิม เพียงเติมน้ำมัน ตามที่ผู้ผลิตกำหนดข้างฝาถัง หรือในคู่มือก็ถือว่า เพียงพอแล้ว

ด้วยปัจจุบัน รถยนต์ใหม่ มีระบบเซ็นเซอร์ และการควบคุมทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการทำงานมากกว่าแต่ก่อน สามารถตรวจับการทำงานในห้องเผาไหม้ ได้อุปกรณ์ตรวจจับ ที่เรียกว่า  knock sensor   แล้วสามารถปรับค่าการจุดระเบิดไฟให้อ่อนหรือ แก่ ได้ตามที่เหมาะสมกับน้ำมันที่เราเติมเข้ามาล่าสุดในรถ

ทำให้ค่าออกเทนต่ำหรือสูงไป แทบไม่มีผลในรถยนต์ปัจจุบัน ยกเว่นในกลุ่มรถสมรรถนะสูง ที่มีรายงานว่าน้ำมันออกเทนสูง จะช่วยให้รถ มีความสามารถในการขับขี่มากกว่าเดิมเล็กน้อย เพียงจ่ายน้ำมันเพิ่มจากปกติ

และในทางกลับกัน ยังอาจทำให้ประหยัดขึ้นบ้าง มีทียบกับน้ำมันออกเทนต่ำกว่า แต่ก็ไม่ได้มากแบบมีนัยยะสำคัญ (อ่านงานวิจัยที่นี่)

ดังนั้นการเติมน้ำมันที่มีออกเทนสูงกว่าที่ผู้ผลิตกำหนด แทบจะไม่มีประโยชน์ใดๆ ในความเป็นจริง แม้ว่าเหมือนจะมีดีกว่า เพราะค่าออกเทนสูงกว่าก็ตาม

อย่างไรก็ดี รถบางประเภทเราแนะนำให้เติมค่าออกเทนสุง เพื่อป้องกันการชิงจุดระเบิด คือ รถยนต์เครื่องเทอร์โบชาร์จ , รถที่มีเครื่องยนต์กำลังอัดสูง เป็นต้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเคร่องยนต์เล็กน้อยด้วย

 

  

Comments

comments