ป้ายกำกับ: Litiumion

goodenough_john_2015_in_his_lab31853_1

วิศวกร ผู้ผลิตแบตเตอร์รี่ลิเธียมไอออนทำสำเร็จ คิดค้นแบตเตอร์รี่แบบ   Solid State

ผู้คิดค้นแบตเตอร์รี่ลิเธียมไอออน สำเร็จในการพัฒนาแบตเตอร์รี่ solid state ยืนยันมีความหนนาแน่นพลังงานมากกว่าสามเท่า