ไม่มีใครอยากให้ “ป้ายทะเบียนหาย” ไม่ว่าเรื่องนี้จะเกิดจากเจอคนมือบอน หรืออุบัติเหตุเลินเล่นของเราเอง มันทำให้เราหลายคนอาจจะต้องวุ่นวายไม่น้อย 

ป้ายทะเบียนรถยนต์ถือเป็นเอกสารสำคัญทางราชการอย่างหนึ่ง ใช้เพื่อระบุรถที่เราใช้ว่าถุกกฎหมาย ไม่ใ่ช่รถเถื่อนแอบมาวิ่งโดยไม่จ่ายภาษี การไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน หรือปกปิดเลขทะเบียนรถ มีความผิดตามกฎหมาย อย่างชัดเจน แต่ถ้าป้ายคุณหาย ก็สามารถขอใหม่ ได้ที่กรมการขนส่งทางบก 

เมื่อป้ายทะเบียนหายต้องทำอย่างไรบ้าง เราเคยเขียนบทความป้ายทะเบียนหายนี้เมื่อปี พ.ศ. 2560 ตอนเปิดเว็บ Ridebuster   หมาดๆ แต่วันนี้มีข้อมูลอัพเดท ถึงขั้นตอนที่ง่ายขึ้นไม่ยุ่งยากอย่างเดิม 

Subaru-Forester-Koa-krajom (12)

เตรียมหลักฐาน  

เมื่อป้ายหายเดิมที่ต้องแจ้งความกับเจ้าหน้าคล้ายกับเอกสารสำคัญหาย แต่ปัจจุบัน กรมการขนส่ง มีระเบียบใหม่ ว่า ไม่ต้องไปแจ้งความกับตำรวจให้มันวุ่นวาย รู้เมื่อไรว่า ป้ายทะเบียนหาย ก็เตรียมหลักฐานมาขอทำใหม่ได้ทันที โดยหลักฐานที่ต้องเตรียมมาได้แก่ 

 1. สมุดคู่มือประจำรถตัวจริง 
 2. สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถ
 3. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชน ผู้รับมอบอำนาจ (กรณีไม่ได้ดำเนินการด้วยตัวเอง) 

ถ้ารถติดไฟแนนซ์ จะยุ่งขึ้นหน่อย คือ 

 1. สมุดคู่มือประจำรถตัวจริง (ต้องจ่ายมัดจำยืมออกมา 5,000 บาท) 
 2. สำเนาบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อ
 3. หนังสือรับรองจากไฟแนนซ์ 
 4. หนังสือมอบอำนาจจากไฟแนนซ์ พร้อม บัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ 

ส่วนรถที่จดทะเบียนภายใต้นิติบุคคล หรือ รถบริษัท 

 1. สมุดคู่มือประจำรถตัวจริง 
 2. หนังสือรับรองจดจัดตั้งบริษัท -ทะเบียนนิติบุคคล
 3. สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม (กรรมการบริษัท ที่มีอำนาจลงนาม)
 4. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ 

กรณีรถบริษัทติดไฟแนนซ์ ต้องมีเอกสารอีก 2 อย่างคือ หนังสือรับรองจากไฟแนนซ์ และ หนังสือรับมอบอำนาจจากไฟแนนซ์

หลังจากนั้นไปติดต่อยังสำนักงานจนส่งพื้นที่ ซึ่งรถคันนั้นจดทะเบียนอยู่ โดยยึดตามพื้นที่ของเจ้าของรถ (ไม่ใช่ผู้ครอบครองรถ) สามารถศึกษารายละเอียดเขตสำนักงาานขนส่งได้ที่เว็บไซต์กรมการขนส่ง 

เมื่อไปถึงสำนักงานขนส่งแล้วติดต่อขอทำเรื่อง ป้ายทะเบียนสูญหาย มีค่าธรรมเนียม 100 บาท และ ค่าคำขอ 5 บาท รวมทั้งสิ้น 105 บาท รับใบเสร็จกลับบ้าน อย่าทำหาย หลังจากนั้น 15 วัน เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งที่เราไปติดต่อจะแจ้งกลับเพื่อให้รับป้ายทะเบียนที่เราขอไว้ 

สำหรับการไม่ติดป้ายทะเบียน แม้ว่าจะมีการสูญหาย มีความผิดตามมาตรา 11 ของ พรบ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 รถที่จดทะเบียนแล้วต้องมีและแสดงแผ่นป้ายและเครื่องหมายครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ฝ่าฝืนมีโทษตาม มาตรา 60 ปรับไม่เกิน 2000 บาท

 

 

 แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่