ผลการศึกษาล่าสุดจาก Hyundai พบว่า พฤติกรรมการขับขี่บนท้องถนนของผู้คนมีสไตล์แตกต่างกันถึง 36,750 แบบ โดยกว่า 90% ระบุว่าไม่เคยบีบแตรแม้แต่ครั้งเดียว…

พฤติกรรมการขับขี่บนท้องถนนแปรเปลี่ยนไปตามประเทศ ผู้คน สภาพแวดล้อมทางสังคม รวมถึงสถาพถนนหนทาง ซึ่งผลการศึกษาล่าสุดจาก Hyundai ที่ได้ทำแบบสอบถามกับผู้ใช้รถใช้ถนนที่เมืองผู้ดีอังกฤษจำนวน 2,000 คน พบว่าสไตล์การขับขี่รถมีความแตกต่างกันถึง 36,750 แบบ

หัวข้อคำถามในแบบสอบถามดังกล่าวมีการแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อพื้นฐานสำคัญเพื่อใช้หาผลลัพธ์ ได้แก่

1.ความมั่นใจขณะขับขี่ 28%

2.ความรู้ด้านกฏจราจร และการคาดคะเน 24%

3.การควบคุมสติ 19%

4.ความกังวลขณะขับขี่ 7%

5.ความก้าวร้าว 7%

โดยจากแบบสอบถามพบว่ามีคนขับที่เป็นเพศชายอยู่ในกลุ่มคนขับมั่นใจถึง 31% ขณะที่เพศหญิงมีคนอยู่ในกลุ่มนี้ 25% นอกจากนี้ การสำรวจยังพบว่าผู้หญิงมีแนวโน้มเกิดความกังวลใจมากกว่าขณะขับขี่ หากเทียบกับคนขับผู้ชาย

สำหรับหัวข้อที่น่าสนใจซึ่งพบจากการสำรวจครั้งนี้ก็มีอาทิ

  • 92% ของผู้ขับขี่ไม่เคยบีบแตรใส่บุคคลอื่นที่ขับรถบนท้องนถนน ผู้ขับขี่จำนวน
  • 42% ของผู้ขับขี่จะชะลอความเร็วลงเมื่อเห็นรถบัส และให้รถบัสวิ่งเข้าสู่เลนเดินจราจรก่อนหน้ารถของตน
  • 37% ของผู้ขับขี่จะทำการขอบคุณผู้ขับขี่คนอื่นที่เอื้อเฟื้อมีน้ำใจให้แก่กัน
  • 20% ของผู้ขับขี่ยอมรับว่าตนจะรีบเร่งความเร็วขึ้นเมื่อเห็นไฟเหลืองก่อนจะเปลี่ยนสู่สัญญานไฟแดง

การสำรวจครั้งนี้ทำให้เห็นว่าผู้ขับขี่บนท้องถนนจำนวนมาก มีสไตล์การขับขี่ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งเราทุกคนที่ใช้รถใช้ถนนควรมีสติ มีน้ำใจ เคารพกฏจราจร และคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองผู้อื่น เพียงเท่านี้การเดินทางทุกครั้งก็จะปลอดภัยอย่างแน่นอน

ติดตามข่าวสารและบทความดีๆ จากพวกเราทีมงาน Ridebuster.com

แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่