รัฐบาลเคาะเอาแน่ยกเลิก แก๊สโซฮอล 91 ลดหัวจ่ายในปั้มไม่สร้างความสับสนให้ลูกค้า และผู้ให้บริการไม่แบกต้นทุน ชี้ใช้กลยุทธขึ้นราคาเท่าแก๊ส 95 บีบคนไปใช้  E20   มากขึ้น

รัฐบาลพร้อมเอาจริงปรับยกเลิกน้ำมันแก๊สโซฮอล 91 ตามกระแสข่าวที่มีการพูดถึงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี เตรียมใช้มาตรการกึ่งบังคับ ปรับราคาขายให้เท่ากับแก๊สโซฮอล 95 หวังคนเลิกใช้ไปเองหลังราคาถูกว่าเพียง 27 สตางค์มาหลายปี

นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) เปิดเผยว่า ทางกรมมีแผนใการขับเคลื่อนให้น้ำมัน  E20   เป็นน้ำมันพื้นฐานใหม่ในต้นปี พ.ศ. 2563 โดยจากการหารือพบว่า รถยนต์เครื่องเบนซฺนทั้งหมด รองรับน้ำมันชนิดดังกล่าวแล้ว แต่ผู้ใช้ส่วนใหญ่ยังใช้รถไม่เต็มประสิทธิภาพนัก

ด้านแนวนดยบายที่ต้องเลิกน้ำมันบางประเภทออกไป นายมนูญ ศิริวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานและที่ปรึกษา รมว.พลังงาน กล่าวว่า  เมื่อน้ำมัน  E20   มาเป็นพื้นฐานใหม่ จะยกเลิกน้ำมันแก๊สโซฮอล 91 จากสถานีบริการได้ อาจใช้วิธีการปรับขึ้นราคาให้เท่าแก๊สโซฮอล 95 จนในที่สุดผู้ใช้จะเปลี่ยนประเภทน้ำมันด้วยตัวเอง

ทั้งนี้ภาครัฐพยายามผลักดันในการลดประเภทน้ำมันในสถานีบริการน้ำมันจากเดิมลง เพื่อลดต้นทุนของผู้ให้บริการและโรงกลั่นน้ำมันลง ซึ่งที่ผ่านมา น้ำมัน  E20   สามารถใช้ได้ในรถยนต์หลายรุ่น แต่รัฐเชื่อว่า มอเตอร์ไซค์ยังนิยมเติมอยู่ จึงไม่ยกเลิก

ที่มา  MGR Online

แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่