รัฐบาลเตรียมปลดระวาง น้ำมันพลังงานทางเลือก   E85   หลังไม่ได้รับความนิยมประชาชน ดันแผนเตรียมทยอยขึ้นราคา 7 บาท ใน 2 ปี ก่อนปลดระวาง พลังงานทางเลือกชนิดนี้เป็นตำนาน ภายในปีพ.ศ. 2564

ข้อมูลจากสื่อทางด้านสายพลังงาน ศูนย์ข่าวพลังงาน ออกมาเปิดเผยว่า สถาบันกองทุนพลังงาน  เตรียมนำเสนอแผนชดเชยพลังงานทางเลือก โดยแผนใหม่นี้จะผลักดันให้น้ำมันพลังงานทางเลือก ชนิด E85   มีแนวโน้มราคาสูงขึ้นอีก 7 บาท ภายในปี พ.ศ. 2564

พลังงานทางเลือก E85

การปรับแผนใหม่ครั้งนี้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ทางด้านพลังงานใหม่ ซึ่งจะผลักดันให้น้ำมัน  E20   เป็นพลังงานพื้นฐานภายในประเทศ  แล้วจะยกเลิกการส่งเสริมน้ำมันพลังงานทางเลือก E85   จากปัจจุบัน มีการอุดหนุนลิตรละ 7.38 บาท

การปรับราคาเพิ่มขึ้นดังกล่าว เชื่อว่าจะทำให้ประชาชนหันมาใช้พลังงานทางเลือก  E20   มากขึ้น และในที่สุดน่าจะมีการยกเลิกน้ำมัน  E85   ออกไปในช่วงปี พ.ศ. 2564 เนื่องจากไม่ได้รับความนิยม

ปัจจุบัน พลังงานทางเลือก E85  มีราคาจำหน่ายอยู่ที่ 19.79 บาท/ลิตร (ในวันที่ 3 ธค.)  หากเพิ่มราคา ตามที่มีการอุดหนุนจากรัฐจะพบว่า ราคา เท่ากับ  e20   ที่ขายในปั้มน้ำมัน

how-to-fuel (3)

สำหรับน้ำมันพลังงานทางเลือก  E85   เป็นพลังงานที่ส่งเสริมโดยภาครัฐมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551  โดยรถที่ใช้น้ำมันประเภภทนี้ได้จะได้รับการอุดหนุนทางภาษีเพิ่มขึ้น แต่ปัจจุบันมีการปรับภาษีสรรพสามิตร เป็นโครงสร้างตามการปล่อยไอเสีย ทำให้ ประเภทน้ำมันที่ใช้ได้ ไม่มีผลกับรถภาษีอีกต่อไป  ประกอบกับที่ผ่านมา คนใช้ไม่นิยมน้ำมันพลังงานทางเลือกชนิดนี้ จึงนำมาสู่การตัดสินใจดังกล่าว

ก่อนหน้านี้ ภาครัฐ เตรียมตัดสินใจยกเลิกน้ำมันแก๊สโซฮอลล์ 91 ซึ่งมีคุณสมบัติใกล้เคียงแก๊สโซฮอล 95 โดยใช้ปัจจัยทางด้านราคาผลักดันกลุ่มผู้ใช้เช่นกัน  ซึ่งการจางหายของ  แก๊ส 91 น่าจะเห็นในปีหน้า ส่วนหนึ่งมาจาก ประเทศไทย มีน้ำมันเชื้อเพลิงหลายประเภทเกินไป สร้างความงงแก่ผู้ใช้ และ ยังเป็นต้นทุนกับผู้ให้บริการด้วย

 

 แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่