ในบรรดาเทคนิคการแต่งรถกระบะขั้นพื้นฐาน เชื่อว่าคนจำนวนไม่น้อยคงจะเคยได้ยิน เรื่องราวของการอุด   EGR   มาไม่น้อย หลายคนเชื่อแนวทางดังกล่าวไม่ได้ให้ไอเสียวนกลับเข้ามาเผาไหม้ จะสร้างความแรงเติมเต็มสมรรถนะในการขับขี่มากขึ้น และชี้ว่า ระบบนี้ไม่มีประโยชน์ใดๆ นอกจากรักษาสิ่งแวดล้อมเท่านั้น

ด้วยความเข้มงวดของมาตรฐานไอเสียยุคใหม่   EGR   หรือ  Exhaust Gas Recirculation กลายเป็นระบบที่ถูกติดตั้งเข้ามาเพิ่มสำหรับ  เพื่อนำไอเสียที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ส่วนหนึ่งไปวนเผาไหม้ซ้ำอีกครั้ง เพื่อให้เกิดความสะอาดมากขึ้น โดยจะดูดเอา 5-15%  ของไอเสียที่เผาไหม้แล้ว ผ่านชุมวาล์ควบคุม ละการลดความร้อน ไปยังฝั่งท่อไอเสีย ก่อนจะเผาไหม้ซ้ำอีกครั้งตามขั้นตอนปกติ

การติดตั้ง   EGR   เป็นมาตรฐานมากขึ้น และบังคับเครื่องยนต์ดีเซลทุกรุ่นต้องติดตั้ง เพื่อให้ได้ค่าไอเสียตามกำหนด ตั้งแต่กฎไอเสียระดับ   Euro 3 ขึ้นมา และเป็นมาตรฐานที่ต้องมีในรถที่ต้องการผ่านระดับยูโร 4

ประเด็นเรื่อง  อุด   EGR   เป็นที่กล่าวถึงมากในบ้านเรา ด้วยความชอบในการแต่งรถ และ ส่วนหนึ่งบ้างมาจากคำแนะนำผู้เชี่ยวชาญทางด้านเครื่องยนต์ อาทิ ช่างเครื่อง หรือคนที่มีความรู้เรื่องรถยนต์บางท่าน โดยกล่าวอ้างว่า เมื่อทำการอุด   EGR   แล้ว จะขับดีขึ้น มีอัตราดีขึ้นเล็กน้อย  เนื่องจากไม่มีการเจือปนของไอเสียที่ย้อนกลับมาเผาไหม้อีกครั้ง

อุด EGR เครื่องดีเซล

ข้อเท็จจริงดังกล่าวได้รับการกล่าวอ้างจากกลุ่มคนที่ทำการอุดระบบ   EGR   ว่าเป็นความจริงและสามารถรู้สึกได้ทันทีเมื่ออุดระบบหมุนวนไอเสีย หลายคนบอกว่า รถมีอัตราเร่งช่วงต้นดีขึ้นอย่างชัดเจน เมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้

หลักการทำงานของระบบ   EGR   นั้น แม้ว่าจะมีการต่อท่อทางถาวรไว้กับไอเสียที่ออกจากห้องเผาไหม้ แต่ว่าก็ไม่ได้ทำงานตลอดเวลาอย่างที่เข้าใจกัน

อุด EGR เครื่องดีเซล 

Work flow   ของเครื่องยนต์ดีเซล และระบบหมุนวนไอเสีย พอสังเขป 

ระบบหมุนวนไอเสียจะทำงานเมื่อถึงจุดที่ระบบสังการเครื่องยนต์เห็นเหมาะสมว่า แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว ระบบจะไม่ทำงานในช่วงรอบเดินเบาของเครื่องยนต์ เนื่องจากการมีแก๊สไอเสียรวมด้วยในหาเผาไหม้อาจะทให้รอบเครื่องยนต์ไม่นิ่ง ทำให้วาล์ว  EGR  ส่วนใหญ่แล้ว จะเปิดโดยดูตามการเปิดของลิ้นเร่ง หรือ ลิ้นปีกผีเสื้อในระหว่างการขับขี่

ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ระบบ   EGR   ถูกติดตั้งเข้ามาในรถยนต์เครื่องดีเซลสมัยใหม่ คือความพยายามในการสร้างอุณหภูมิในห้องเผาไหม้ให้เหมาะสม

อุด EGR เครื่องดีเซล

ในยามเราขับขี่ทุกครั้งที่มีการคายไอเสียและดูดอากาศใหม่เข้ามาจะมีการสูญเสียความร้อนในห้องเผาไหม้ ไอเสียที่ผ่านระบบ  EGR   ได้รับการหล่อเย็นในระดับหนึ่งยังมีอุณหภูมิสูงมากจะให้ความร้อนในห้องเผาไหม้ในระดับหนึ่ง ทำให้จุดระเบิดได้เร็วขึ้น เนื่องจากมีความร้อนสะสมกับเขม่าที่ได้รับการหมุนวนกลับมา แม้ว่าจะมีการระบายความร้อนออกระดับหนึ่งแล้วก็ตาม

หากไอเสียที่หมุนวนกลับมา ไม่มีได้มีการกรองคราบเขม่าที่เกิดจากการเผาไหม้ แถมยังมีออกซินเจนและไนโตรเจนในปริมาณที่น้อยลงกว่า เมื่อเทียบกับ การบรรจุอากาศบริสุทธ์จากภายนอก 100%  ก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เครื่องยนต์ทำงานดีขึ้นเมื่อหลายคนบอกกับคุณว่า พวกเขาอุดระบบ   EGR   และตัดสินใจไม่ใช้ไอเสียหมุนวนไอเสีย

นอกจากนี้จากปากคำช่างเครื่องยนต์ผู้เชี่ยวชาญ หลายอู่ ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า การอุดระบบ EGR  มีข้อดีในเรื่องการสร้างความสะอาดแก่ท่อร่วมไอดี เนื่องจากไอเสียของเครื่องยนต์มักจะมีคราบเขม่าน้ำมัน ซึ่งเมื่อใช้รถไปนานๆ อาจจะก่อเป็นคราบน้ำมันเกาะตามผนังท่อร่วมไอดี เมื่อใช้ไปนานๆ และทำให้กำลังตกในที่สุด รวมถึง อาจจะสร้างปัญหาต่อลิ้นเร่งของรถด้วยในระยะยาว

อุด EGR เครื่องดีเซล

อย่างไรก็ดี จากข้อมูลในต่างประเทศชี้ว่า แม้ว่าการอุดระบบ   EGR   ด้วยวิธีการบ้านๆ คือหาแผ่นปิด เพื่อบล็อกทางเดินอากาศ เมื่อท่อทางวนไอเสียเปิดขึ้นมา อาจจะทำร้ายเครื่องยนต์ด้วยในทางอ้อม

ประการแรก สิ่งที่ใช้รถไม่ทราบหลายคนอาจไม่ทราบมาก่อน คือการทำงานของเครื่องยนต์ในปัจจุบัน อาศัยหน่วยประมวลผลกลางในควบคุมสั่งจ่ายระบบน้ำมัน  และควบคุมการจุดระเบิด ซึ่งระบบหมุนวนไอเสียเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทางทีมวิศวกร ใช้เวลาคิดคำนวณ  เพื่อหาการจุดระเบิดที่เหมาะสม เช่นประมาณที่ต้องจ่ายน้ำมันให้เหมาะสมกับอากาศที่เข้าสู่ห้องเผาไหม้ในเวลานั้น และด้วยไอเสียมีส่วนผสมของคราบเขม่า และการกำจัดต้องใช้ความร้อน

การสั่งจ่ายน้ำมันจึงถูกปรับเหมาะสม และหากเราไปอุดตัดปัจจัยดังกล่าว อาจจะทำให้เกิดการจ่ายน้ำมันบางเกินไป ซึ่งอาจส่งผลต่อการทำงานของเครื่องยนต์ในระยะยาว

นอกจากนี้  การไม่หมุนวนไอเสีย แม้ว่าจะไม่มีการกำหนดกฎหมายอย่างชัดเจน ต่อผู้ที่ทำการปรับแต่งดัดแปลงแก้ไขตัวรถ อันก่อให้เกิดการปล่อยไอเสียมากขึ้น  แต่แน่นอนว่ามันทำให้มีการปล่อยก๊าซไนโตรเจนออกไซด์   ที่มีส่วนต่อโรคระบบทางเดินหายใจ และ ทำลายชั้นบรรยากาศ จนเกิดภาวะโลกร้อนนั้นมากขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัย

แถมรายงานจากต่างประเทศชี้ว่า การที่แก๊สไอเสียไม่หมุนวน อาจจะสร้างภาระในการทำงานให้กับหน่วยกรองไอเสีย   Diesel  Particulate Filter (DPF)  มากขึ้น เนื่องจากเขม่าจากการเผาไหม้ยังมีขนาดใหญ่กว่าการเผาไหม้ที่มีการหมุนวนไอเสีย และอาจทำให้ต้องมีการเผาไหม้เขม่าจากตัวกรองบ่อยขึ้น ด้วยความร้อนระหว่างการขับขี่ทำให้กินน้ำมันมากขึ้น

ดังนั้นหากคุณกำลังชั่งใจเรื่องการอุดระบบ  EGR   เราลองมาดูในมุมที่ต่างกัน สรุปเป็นข้อๆ ดังนี้

ผลดี

อุด   EGR ไม่อุด   EGR
1.ได้กำลังจากเครื่องยนต์มากขึ้น (เล็กน้อย -ไม่เคยมีการวัดพิสูจน์) 1.ไม่เสียเงินปรับแต่ง
2.ท่อร่วมไอดี หัวฉีด และลิ้นเร่ง มีความสะอาดมากกว่า เมื่อใช้ไปในระยะเวลานานๆ 2.ปล่อยก๊าซอันตรายในไอเสียน้อยกว่า
3.น้ำมันเครื่องดำช้าลง เนื่องจากเขม่าในการเผาไหม้น้อยกว่า 3.ไม่เสียการรับประกันเครื่องยนต์
  4.มีความประหยัดน้ำมันตามที่บริษัทผู้ผลิตเปิดเผย

 

ผลเสีย

อุด   EGR ไม่อุด   EGR
1.เครื่องยนต์อาจถูกปฎิเสธการรับประกันคุณภาพ เพราะถือเป็นการปรับแต่งรถ 1.ต้องทำความสะอาดท่อร่วมไอดี และลิ้นเร่ง เมื่อใช้รถไปนานๆ
2.เสียเงินปรับแต่ง 2.เมื่อใช้ไปนานๆ รถจะมีกำลังตกลงจากความสกปรกของท่อร่วมไอดี
3. อุปกรณ์กรองไอเสีย อาจจะเสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติ 3.เสียค่าดูแลระบบ   EGR   ในระยะยาว  (ถ้าเกิดเสีย)
4.มีแนวโน้มกินน้ำมันมากกว่า เนื่องจากส่วนผสมสู่ห้องเผาไหม้มีปัจจัยเปลี่ยนไป และเครื่องยนต์ไม่ได้มีการปรับแต่งค่าอย่างถูกต้อง  
5.ปล่อยก๊าซอันตราย ต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของคน  

 

การ  “อุด EGR”  เป็นสิทธิของแต่ละคนที่พึงจะกระทำได้กับรถที่ตัวเองใช้ในการขับขี่ การจะตัดสินใจทำหรือไม่ สมควรจะศึกษาความเหมาะสมให้ดี เพราะเราไม่มีทางรู้หรอกว่า มันมีผลในระยะยาวหรือไม่  มันอยู่ที่คุณจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเอง ว่า แบบใดจะได้ประโยชน์มากกว่ากัน 

แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่