ออสเตรียมาแปลก อนุญาตให้รถยนต์ไฟฟ้าใช้ความเร็วได้เกินกฎหมายกำหนด และยังใช้ในบัสเลนได้ด้วย 

คณะรัฐมนตรีของออสเตรเลียเพิ่งจะเห็นชอบในเรื่องดังกล่าว โดยเปิดเผยว่า ความตั้งใจในการทำให้รถยนต์ไฟฟ้าขับได้เร็วกว่ารถยนต์ปกติ เนื่องจากต้องการให้คนท้องถิ่นสนใจ และใช้ประโยชน์ในรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น 

Nissan  Leaf  รถยนต์ไฟฟ้า

อลิสเบธ คอสทิงเจอร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความยั่งยืน กล่าวเปิดเผยว่า การที่เราจะทำได้ตามเป้าหมายการลดก๊าซ CO2   ในอากาศ เราจำเป็นต้องลดจากภาคขนส่ง  โดยหันมาใช้การขนส่งด้วยระบบรถยนต์ไฟฟ้า หรือ   e mobility    

อย่างไรก็ดีในออสเตรียเดิมทีอนุญาตให้ใช้ความเร้วตามกฎหมายกำหนดได้ถึง 130 ก.ม./ช.ม .แต่ด้วยความตระหนักในเรื่องการปล่อยไอเสีย จึงลดให้มีการขับขี่แค่ 100 ก.ม./ช.ม. ซึ่งรถยนต์ไฟฟ้าจะได้ประโยชน์ดังกล่าว  

โดยนอกจากนี้ทางรัฐบาลยังยืนยันว่าจะให้รถยนต์ไฟฟ้า สามารถใช้ช่องเดินรถสาธารณะหรือ บัสเลนได้ รวมถึง อาจจะมีที่จอดฟรีในเมืองบางแห่ง เพื่อช่วยในการโปรโมทความน่าสนใจให้คนหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้า 

แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่