พรบ.จราจรทางบกใหม่ ชี้ห้ามเจ้าหน้าที่ตำรวจ ยึดใบขับขี่ ไม่ว่ากรณีใดๆ และต้องมอบใบสั่งให้กับเจ้าของรถด้วยตัวเอง เริ่ม 20 กย. นี้ 

เป็นที่พูดถึงกันมาสักพักใหญ่ สำหรับ กฎหมายจราจรฉบับใหม่แก้ไข พรบ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งครั้งนี้ คนใช้รถใช้ถนน อาจได้เฮ เมื่อทางตำรวจไม่มีสิทธิในการยึดใบขับขี่เราได้ 

cop

ข้อมุลที่เปิดเผยออกมาใหม่ชี้ว่า ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้านงานจราจร จะไม่มีสิทธิตรวจยึดใบอนุญาตขับรถ หรือ ใบขับขี่เราได้อีกต่อไป เนื่องจากมีแก้ไขกฎหมาย ตามความมาตรา 10 ในกฎหมาย ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิยึดใบขับขี่ อีกต่อไป

อย่างไรก็ดี แม้ว่าจะเป็นเรื่องดีที่เราจะไม่ถูกยึดใบขับขี่ในอนาคต แต่ในรายงานเดียวกันระบุว่า ผู้ขับขี่ทุกคน จะต้องมีใบขับขี่พกติดตัวไว้เสมอในทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นสำเนา , ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ , หรือตัวจริง เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ในกรณีทำผิดกฎจราจร 

นอกจากนี้ในทางฝั่งเจ้าหน้าที่ไม่ดพียงไม่สามารถตรวจยึดใบขับขี่ไม่ได้เท่านั้น แต่ขั้นตอนการออกใบสั่งยังเปลี่ยนไปเล็กน้อย คือไม่สามารถออกใบสั่งโดยการเสียบเหน็บไว่้ที่รถได้ แต่ให้มอบกับผู้ขับขี่โดยตรง หรือกรณีไม่พบผู้ขับขี่ ให้ทำการบันทึกพยานหลักฐาน แล้วลงข้อมูลการกระทำผิด ส่งใบสั่งพร้อมหลักฐาน ทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน ไปยังเจ้าของรถตามภูมิลำเนาจดทะเบียนรถยนต์คันดังกล่าว 

ดังนั้นสรุป กฎหมายจราจรฉบับใหม่ จะมีข้อมูลดังนี้ 

  • ผู้ขับขี่ต้องพกใบขับขี่ติดตัวตลอดเวลา และ แสดงหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ได้เมื่อถูกจับกุมกระทำความผิด ต้องมีตัวจริง , สำเนา หรือ อิเล็กทรอนิกส์ แสดงต่อเจ้าพนักงาน 
  • ตำรวจไม่มีสิทธิยึดใบขับขี่ 
  • ใบสั่งจะมอบให้เราโดยตรง ถ้าไม่พบเราจะส่งเป็นจดหมายลงทะเบียน ถึงภูมิลำเนาตามข้อมูลจดทะเบียนรถ เป็นหลักฐานพร้อมใบสั่ง ให้ไปชำระค่าปรับ 

ทั้งนี้กฎหมายใหม่นี้ จะเริ่มใช้ในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562 นะครับ 

 

 

 แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่