ทุกกวันนี้รถยนต์สมัยใหม่ส่วนใหญ่จะได้รับการติดตั้งระบบควบคุมการทรงตัวมาเป็นมาตรฐานเรื่องความปลอดภัย ระบบนี้มีประโยชน์ ตรงมันสามารถช่วยให้คุณปลอดภัยในบางสถานการณืที่รถอาจเกิดการลื่นไถล จะได้ท้ายไม่ฟาด หรือน่าดื้อ จนเกิดควบคุม

รถทีมีระบบนี้จะเห็นชัดว่ามันมาพร้อมปุ่ม รถลื่นๆ พร้อมคำว่า off   เป็นปุ่มที่เอาไว้ใช้ปิดการทำงาน แต่ทำไมต้องมีปุ่มนี้ ทั้งที่เราก็ไม่น่าจะต้องใช้งานพวกมัน

ปุ่มปิดระบบควบคุมการทรงตัว มีเพื่อให้คุณใช้ในบางสถานการณ์ เนื่องจากในหลักการทำงานของระบบควบคุมการทรงตัว จะตรวจสอบการหมุนของล้อจากเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งไว้ที่ดุมล้อ เรียกว่า  Wheel Speed Sensor มันจะส่งต่อข้อมูลดังกล่าวไปยังชุมควบคุมการทรงตัว ซึ่งทำงานร่วมกับปั้มแรงดันน้ำมันเบรก หรือ ปั้ม  ABS   รวมถึงหน่วยควบคุมประมวลผลเครื่องยนต์ให้ทำงานร่วมกัน เพื่อลดภาวะความเป็นไปได้ที่จะเกิดอันตรายจากการขับขี่

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ข้อมูลจากล้อทั้งสี่ ถูกประมวลผลอย่างว่องไว ถ้าพบว่า มีการลื่นไถลโดยประเมินจากความเร็วล้อที่หมุนไม่เท่ากัน เช่นล้อหน้าซ้ายหมุนเร็วหว่าล้อหน้าขวา ระบบจะทำการเพิ่มแรงดันน้ำมันเบรก เพื่อลดความเร็วล้อที่พบว่ามีความเร็วสูงเกิดไป พร้อมกันยังสั่งกล่องเครื่องยนต์ให้ลดรอบเครื่องยนต์ชั่วคราว เพื่อให้รถมีกำลังน้อยลง จนกลับสู่ภาวะอันตรายในการขับขี่น้อยที่สุด

ด้วยหลักการดังกล่าว แม้ว่าจะสร้างความปลอดภัยมากขึ้นในหลายสถานการณ์ แต่ต้องยอมรับว่า มันอาจไม่เหมาะกับบางสถานการณ์ขับขี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการขับขี่บนถนนที่มีพื้นผิวเปียกแฉะ และต้องการกำลังขับหรือแรงบิดสูง เพื่อทำให้รถเคลื่อนต่อไปข้างหน้าได้ต่อเนื่อง

การปิด   VSC   จึงเหมาะสำหรับสถานการณ์ต่างในเส้นทางสมบุกสมบัน เช่น ทางโคลน , ทางทราย หรือ หิมะที่มีความหนามากเป็นพิเศษ หรือ กรณีติดหล่มร่องหลุมลึก เพื่อให้กำลังแรงบิดสูงสุดช่วยปั่นล้อ ให้มีแรงขับจนผ่านอุปสรรคไปได้

การใช้ระบบ  VSC  อาจเหมาะกับบนถนนทั่วไป ซึ่งคุณอาจจะต้องการขับรถเพื่อความปลอดภัยสูงสุด แต่เมื่อคุณต้องการแรงบิดกำลังเครื่องต้องปิดระบบเพื่อใช้กำลังเครื่องได้เต็มประสิทธิภาพ ถ้ายังไงงวดหน้าเกิดไปติดหล่ม ติดโคลน ลองปิดระบบนี้ดูอาจจะออกมาได้ด้วยตัวเอง

 

 

  

แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่