คมนาคมเล็งนำแนวทางกฎหมายจราจรจากประเทศญี่ปุนมาปรับใช้กับคนไทยในปรเะเทศ เพิ่มโทษ-ตัดแจ้ม-ยึดใบขับขี่ เมาแล้วขับห้ามขับรถ 3 ปี หรือ เพิกถอนในอนุญาต

กฎหมายจราจรญี่ปุ่น

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองปลัดกระทรวงคมนาคม ด้านการขนส่ง เปิดเผยกับ Posttoday ว่า ผลการประชุมคณะกรรมการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงคมนาคม กับกระทรวงคมนาคม และกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่งและการท่องเที่ยวญี่ปุ่น (MLIT) ได้มีการศึกษาแนวคิดที่จะนำกฎหมายจราจรจากญี่ปุ่นบางส่วนมาปรับใช้เหมาะสมกับเมืองไทย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งโทษการยึดใบขับขี่ที่มีกรอบเวลาตามความผิด เช่น 6 เดือน 1 ปี 3ปี หรือ เพิกถอนใบอนุญาติ ตัดสิทธิ์ขับรถตลอดชีวิตในบางกรณี

แนวทางการปรับปรุงกฎหมายจราจรไทยตามแนวทางดังหล่าวได้ผลักดันผ่านกรมการขนส่งทางบก ผ่านเป็นร่างพระราขบัญญัติการจราจรทางบกฉบับใหม่ ซึ่งควบรวมพรบ.รถยนต์ และ พรบ.ขนส่งทางบกเข้าไว้ด้วยกัน รวมถึง เชื่อมระบบใบสั่งกับตำรวจ พร้อมประยุกต์เอาระบบตัดแต้มเข้ามาใช้

ทั้งนี้ในประเทศญี่ปุ่นมีความเข้มงวดทางด้านการจราจรมาก และให้ความสำคัญต่อคนเดินเท้ามากกว่าการใช้สิทธิการขับขี่ โดยส่วนสำคัญที่น่าสนใจคือการตัดแต้มใบขับขี่ หากเกิน 6 คะแนน ในระยะ 3 ปี จะถูกยึดใบขับขี่ตั้งแต่ 30-180 วัน

ที่สำคัญโทษเมาแล้วขับที่ประเทศญี่ปุ่น ถือว่าค่อนข้างมีความรุนแรงมากมีโทษปรับ 300,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 5ปี พร้อมปรับแต้มใบขับขี่ 35 แต้ม ถูกริบสิทธิ์ขับรถ 3 ปี หรืออาจถูกเพิกถอนใบอนุญาติ ส่วนคนนั่งก็ถูกปรับ 150,000 บา ทหรือ จำคุกไม่เกิน 3ปี ซึ่งผลของกฎหมายนี้ลดอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับได้ถึงร้อยละ 78

แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่