กรมการขนส่งทางบก เผย ยอดจดทะเบียนรถใหม่ทั่วประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2562 จบ 3 ล้านกว่าคัน เป็นยอดรถส่วนบุคคลเฉียดล้านคัน ส่วนตลาดมอเตอร์ไซค์เติบโต 1.876 ล้านคัน

รายงานจากกรมการขนส่งทางบก สรุปยอดจดทะเบียนรถใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2562  โดยในปีที่ผ่านมา มีรถใหม่จดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 3,038,943 คัน โดยในจำนวนนี้ สรุปเป็นยอดรถยนต์ส่วนบุคคล ที่มีการซื้อขาย 3 ประเภทหลักทั้งสิ้น จำนวน 1,010,189 คัน

เมื่อจำแนกออกเป็นแต่ละประเภท รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง ยังคงเป็นกลุ่มรถที่มียอดขายมากที่สุด มียอดขายทั้งสิ้น  723,301 คัน  รองลง มาเป็นกลุ่มรถกระบะบรรทุกส่วนบุคคล มียอดจดทะเบียน รวม 270,976 คัน และท้ายสุดรถนั่งส่วนบุคคล เกิน 7  ที่นั่ง มียอดรวม 15,912 คัน  ส่วนทางด้านตลาดมอเตอร์ไซค์ในปีนี้ มียอดจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 1,876,710 คัน

เมื่อเทียบข้อมูล กับยอดจดทะเบียนในปี พ.ศ. 2561 , ปีที่ผ่านมา ยอดจดทะเบียนรถยนต์เฉพาะรถส่วนบุคคล 3 ประเภทหลัก มียอดเพิ่มขึ้น 2.26%  กลับกันตลาดรถมอเตอร์ไซค์กลับมียอดขายลดลง -3.38%  ในภาพรวม

โดยในเดือนที่มียอดจดทะเบียนรถยนต์มากที่สุด คือในเดือน มีนาคม ตามมาด้วย เดือนมกราคม และ เดือนพฤษภาคม

ทั้งนี้รายงานยอดจดทะเบียนรถใหม่ จากกรมการขนส่งทางบก ไม่ใช่ยอดขายจากบริษัทรถยนต์ แต่เป็นยอดที่มีการจดทะเบียนรถให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งหมายถึงรถในยอดดังกล่าวสามารถใช้งาานได้บนถนนทั่วราชอาณาจักรแล้ว

แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่