รัฐบาลจ่อลดน้ำมันเบนซิน 1 ประเภท ในต้นปีหน้า หลังปั้มน้ำมันแบกรับต้นทุนจำนวนชนิดพลังงานมากเกินไป เพื่อตอบโจทย์ประชาชน

น.ส.นันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยว่า กรมธุรกิจพลังงาน เตรียมหารือกลุ่มผู้ค้าน้ำมันและกลุ่มโรงกลั่น เพื่อพิจารณายกเลิกการจำหน่ายน้ำมันกลุ่มเบนซินลง 1 ชนิด ปัจจุบันมีการจำหน่ายน้ำมันมากเกินไปถึง 9 ชนิด แบ่งเป็นเบนซิน 5 ชนิด และดีเซล 4 ชนิด

การยกเลิกจำหน่ายน้ำมันเบนซิน 1 ชนิดต้องพิจารณาหลายปัจจัย โดยเฉพาะผลกระทบต่อโรงกลั่นน้ำมัน สัญญาซื้อขายน้ำมัน และการลดเงินชดเชยน้ำมันจากพืชพลังงานทดแทนในอนาคต ของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

อย่างไรก็ดี เมื่อพูดถึงว่าน้ำมันที่มีโอกาสปรับหายไปในครั้งนี้มากที่สุด ดูเหมือน จะเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล 91 เนื่องจากมีราคาใกล้เคียงกับแก๊สโซฮอล 95 ต่างกันเพียงไม่กี่สิบสตางค์  จึงมีความเป็นไปได้ว่าน้ำมันชนิดนี้จะหายไป แล้วให้ น้ำมันแก๊สโซฮอล 95 เป็นทางเลือกหลัก ซึ่งปัจจุบันได้รับความนิยมจากลูกค้าอยู่แล้ว

น.ส. นันทิกา กล่าวว่า ยังไม่ได้ตัดสินใจว่า จะเป็นน้ำมันชนิดใด ในกรณีน้ำมันแก๊สโซฮอล 91 หากปรับหายไป อาจจะกระทบกับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ซึ่งมีความต้องการน้ำมันประเภทนี้ ทางกรม จะใช้เวลาพิจารณา 1-2 เดือนเพื่อตัดสินใจในเรื่องนี้อีกทีแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่