FHI    ผู้ผลิตรถยนต์ Subaru   ประกาศความร่วมมือกับ บริษัท ตันจง อินเตอร์เนชั่นแนล ประกาศแผนการร่วมมือในการผลิตรถยนต์  Subaru   ในประเทศไทย อย่างเป็นทางการภายในอีก  2  ปี ข้างหน้า โดยในการนี้ประกาศการตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

การประกาศความร่วมมือดังกล่าวเปิดเผยจากทาง   Fuji Heavy Industry   ว่าทางบริษัท จะร่วมมือกับบริษัทตันจง อินเตอร์เนชั่นแนล ในการเปิดโรงงานผลิตรถยนต์ในประเทศไทย โดยทางบริษัท จะตั้งบริษัทชื่อ ตันจง ซูบารุ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด ขึ้นมา จะจดทะเบียนในเดือนกุมภาพันธ์นี้

โดยทางตันจงจะถือหุ้นในบริษัทใหม่ทั้งสิ้น 74.9%   ส่วน  FHI   จะถือหุ้น  25.1% ด้วยงบประมาณลงทุนทั้งสิ้น   5 พันล้านบาท และมีแผนในการเดินสายการผลิตในปี   2019 

แม้ว่าจะมีการตั้งโรงงานในไทย แต่โรงงานในมาเลเซียก็ยัจะคงผลิตรถยนต์บางรุ่นเพื่อวางจำหน่ายเช่นกัน ไม่ได้มีการยกเลิกโรงงานผลิตแต่อย่างใด

ทาง  FHI   เปิดเผยว่า โรงงาน  Subaru  ใหม่ จะรับประกันการดำเนินธุรกิจตามแผน Prominence 2020 ซึ่งประกาศออกมาตั้งแต่ปี  2014   และทาง  Subaru   เองมีแผนในการทำตลาดอย่างจริงจังในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้น

ทั้งนี้จากข่าวดังกล่าวมีความเป็นไปได้ที่รถยนต์  Subaru   ที่จะนำเขามาประกอบในไทยคือ  Subaru XV   และ  Subaru Impreza   ใหม่ เนื่องจากความนิยมในตลาดของตลาดไทย อีกทั้งประเทศไทยยังเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการส่งออกไปยังหลายประเทศในภูมิภาค

ที่มา  Subaru   

 
ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์ …. เนื้อหาดีๆ ต้องแบ่งปันต่อ แล้วอย่าลืมถูกใจ เพื่อรับข่าวสารยานยนต์ดีๆ จากทีมงานคุณภาพ Ridebuster – ส่องรถ ….

แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่