เทรนด์การซื้อรถใหม่ในวันนี้น่าสนใจมากขึ้น หลังจากโลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคถดถอยของรถซีดาน และเมื่อถามว่า คนรุ่นใหม่ จะนิยมรถอะไร คำตอบคงเป็นรถอเนประสงค์และกระบะ แต่เอาเข้าจริง ส่วนใหญ่อาจยังซื้อ “ซีดาน”

รายงานวิจัยทางการตลาดชิ้นใหม่ที่ทำการสำรวจคนที่มีอายุ 22-37 ปี โดยสืบจากการขอข้อมูลทางด้านประกันภัยรถยนต์ในต่างประเทศ ชี้ว่า แมคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่จะซื้อรถกระบะและอเนกประสงค์มากกว่าแบบอื่นๆ แต่ความจริงจะพิจารณาซื้อรถซีดาน เมื่อคิดว่าไม่สามารถซื้อรถที่มีราคาแพงกว่าได้

โดยในการสำรวจพบว่ารถยนตืซีดานบางรุ่น ยังเป็นที่สนใจของลูกค้า อาทิ Honda Accord , Nissan Altima ,Honda Civic ,Toyota Camry , Toyota Corolla และ Ford Focus

ด้านรถ Ford F-150 และ Jeep Grand Cherokee เป็นรถกระบะ-อเนกประสงค์เพียง 2 รุ่นที่ได้รับความนิยมในการขับขี่จากคนรุ่นใหม่ ในการสำรวจครั้งนี้

Ford F-150 Limited 2019

แต่รายงานจากการสำรวจชี้ว่า คนรุ่นใหม่ชอบที่จะอาศัยในเมืองมากวก่ าเนื่องจากมีความสะดวกในการเดินทาง และอย่างน้อยที่สุดใช้ชีวิติอยู่ชานเมืองที่การเดินทางสะดวก

ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญในการสำรวจชี้ว่า มีความเป็นไปได้สูง ที่คนรุ่นใหม่จะนิยมซื้อน้อยลง ละมองว่าจะมีไว้ครอบครองถ้าจำเป็น และมีนิสัยไม่ซื้อรถที่มีราคาแพงหรือมีขนาดใหญ่มาก

ที่มา QuoteWizard

แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่