สอบใบขับขี่ในอนาคตอาจเหนือยกว่าเดิม หลังกรมการขนส่งชงมาตรการเข้มข้นมีใบขับขี่ เตรียมวางระเบียบให้โรงเรียนสอนขับรถเป็นแกนสำคัญ พร้อมเพิ่มการอบรม จาก   5   เป็น   15   ชั่วโมง

ที่เปิดเผยกับ เว็บไซต์ ข่าวสด ว่า ทางคณะรัฐมนตรี ได้รับทราบ ร่างกฎกระทรวงคมนาคม จำนวน 2 ฉบับ ของกรมการขนส่งทางบก(ขบ.)คือการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการขอต่ออายุ และการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ… และการกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการบำรุงรักษาไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง พ.ศ…. ซึ่งเป็นการปรับปรุงกฎหมายเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนน

โดยกฎใหม่ที่จะบังคับใช้ และคาดว่าจะสามารถประกาศใช้ในปีนี้ จะเข้มงวดกำกับดูแลสภาพความพร้อมใช้ของรถและการออกใบขับขี่มากขึ้น โดยเฉพาะชั่วโมงการอบรม การสอบทฤษฏีและภาคปฎิบัติ

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยเบื้องต้นถึง ร่างข้อบังคับใหม่ว่า สำหรับหลักเกณฑ์การออกใบขับขี่ กำหนดให้ผู้ขอใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ต้องผ่านการอบรมและทดสอบจากโรงเรียนการขนส่ง หรือโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกรับรอง ซึ่งปัจจุบัน มีอยู่กว่า 90 แห่งทั่วประเทศ หรือหากไม่มีก็ให้สอบหรืออบรมที่สำนักงานขนส่งในท้องที่ และต้องผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร

ที่มีการปรับเพิมชั่วโมงการอบรม จาก  5 ชั่วโมง เป็น 15 ชั่วโมง สำหรับกฎกระทรวงเรื่องการขอใบขับขี่ฉบับใหม่นั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสีย โดยข้อดีคือประชาชนจะมีทางเลือกในการหาที่เรียน และสอบใบขับขี่มากขึ้น เพราะปัจจุบันคิวจองสอบยาวมาก ขณะที่ขนส่งทั่วประเทศรองรับไม่เพียงพอ

นาย สนิท กล่าวต่อว่า ส่วนข้อเสียคือประชาชนจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เนื่องจากการสอบผ่านโรงเรียนสอนขับรถเอกชนปัจจุบันจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 4,000-5,000 บาท/คน ซึ่งกรมการขนส่งทางบกกำหนดให้เก็บอัตราสูงสุดไม่เกิน 6,000 บาท/คน และต้องใช้เวลาอบรมมากขึ้น ในขณะที่เดิมประชาชนที่มาทำใบขับขี่ จะเสียค่าธรรมเนียม 5 บาทเท่านั้นและอบรมเพียง 3 ชั่วโมง

 

ที่มา เว็บไซต์ ข่าวสด 

ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์ …. เนื้อหาดีๆ ต้องแบ่งปันต่อ แล้วอย่าลืมถูกใจ เพื่อรับข่าวสารยานยนต์ดีๆ จากทีมงานคุณภาพ Ridebuster – ส่องรถ ….

แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่