ถกเถียงกันมายาวนานถึงเรื่องราวการใช้น้ำมันในรถยนต์ว่า น้ำมันออกเทนสูงไม่มีผลต่อการประหยัดน้ไมันตลอดจนสมรรนถะในการขับขี่ หลา่ยคนต่างสรุปว่ามันเป็นการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุที่จะเติมน้ำมันออกเทนสูง ที่มีราคาสูงกว่า หากงานวิจัยชิ้นใหม่ของ   AAA   จากประเทศอเมริกา กับแสดงให้เห็นชัดว่า มันมีผลกับเครื่องยนต์บางแบบ และช่วยดึงประสิทธิภาพในการขับขี่ออกมา 

รายงานวิจัยล่าสุดจาก  AAA   เปฝ้นการศึกษาถึงแนวโน้มการลดขนาดเครืื่องยนต์ในปัจจุบันว่าคุ้มค่าหรือไม่ โดยทางหน่วยงานวิจัยเปรียบเทียบว่า ในช่วง 8 ปีที่ผ่านมาในอเมริกา น้ำมันเกรดพรีเมี่ยมที่ต้องเติมในรถยนต์เครื่องเทอร์โบส่วนใหญ่ในปัจจุบันนั้น มีราคาเพิ่มขึ้น 23 เซ็นต์ หรือเปรียบเทียบแล้ว พวกมันมีราคาจำหน่ายสูงขึ้นถึง 10 ดอลล่าร์ ต่อการเติมใช้ 20 แกลลอน หรือเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 25 ตั้งแต่ปี 2009  ซึ่งแสดงชัดเป็นครั้งแรกตลอดในรอบหลายปีของการตามกระแสการลดขนาดเครื่องยนต์ว่า อาจจะไม่ตอบโจทย์ในการใช้งานจริงของผู้บริโภค และการเติมน้ำมันพรีเมี่ยมเกรดออกเทนสูงอาจจะมีประโยชน์กว่า  

ในการศึกษาดังกล่าวทาง   AAA   ได้ขยายขอบเขตการศึกษาไปยังเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะช่วงราคาที่ห่างกันไม่มากของน้ำมันสูตรธรรมดากับสูตรพรีเมี่ยม ทำให้คนจำนวนมากยอมจ่ายเติมน้ำมันเกรดพรีเมี่ยมแทน และเดิมทีถูกค่อนขอดว่าเป็นการสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ เนื่ืองจากเครื่องยนต์ไม่สามารถรีดประสิทธิภาพได้มากกว่าจากกลไกเครื่องยนต์ที่ถูกวิศวกรรมขึ้นมา 

แต่ปรากฎว่า จากการศึกษาของ   AAA   พบว่า เครื่องยนต์บางแบบในรถยนต์บางรุ่นสามารถรีดสมรรถนะในการขับขี่ได้มากขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะเครื่องยนต์ที่ถูกระบุจากทางผู้ผลิตรถยนต์ว่าต้องการใช้น้ำมันออกเทนสูง ระดับพรีเมี่ยมเกรด 

ในการศึกษาดังกล่าว ได้นำรถหลายรุ่น มาลองเปรียบเทียบ แล้วทดลองเติมน้ำมัน 2 แบบ ปรากฏว่า  ในภาพรวมรถมีอัตราประหยัดมากขึนกว่าเดิม ตั้งแต่ ร้อยละ1 ใน   Audi A3   ไปจนถึง  ร้อยละ 7.1 ใน   Cadillac Escalade  

ส่วนเรื่องสมรรรถนะกลับมีอัตรากำลังเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 1.4 แต่พบว่ารถยนต์อย่าง   Jeep Renegrade กลับมีกำลังลดลง แต่สามารถเพิ่มพลังให้กับ   Ford Mustang   ถึงร้อยละ 3.2 เลยทีเดียว 

ถึงแม้ในการวิจัยชี้ว่าอาจจะมีเรื่องดีอยู่บ้างที่คุณจะเติมน้ำมันเกรดพรีเมี่ยทใส่รถ แต่ทาง  AAA ก็ยังยืนยันว่า ถ้ารถคุณไม่ได้ต้องการน้ำมันพรีเมี่ยมเกรดพวกมันก็แทบไร้ประโยชน์ที่จะเติมใส่ถัง แน่นอนการใช้น้ำมันอะไรคุณอาจจะเป็นคนตัดสินใจ เนื่องจากคุณจ่ายเงิน แต่จะเผาเงินทิ้งทำไมถ้ารถคุณไม่ได้ประโยชน์จากค่าออกเทนน้ำมันที่สูงขึ้น

 แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่