เป็นประเด็นมาตั้งแต่เมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา หลังจากทาง กระทรวงคมนาคมมีแผนในการเปลี่ยนระเบียบในการสอบใบขับขี่รถยนต์ โดยใช้วิธีการเข้าไปสอบและอบรมผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก  หรือที่กรมการขนส่งในจังหวัด โดยใช้เวลาในการอบรมทั้งสิน  15  ชั่วโมง และการเรียนในโรงเรียนที่ได้รับจากกรมการขนส่งทางบกอาจจะมีค่าใช้จ่ายสูงถึงคอร์สละ   5,000 บาท 

ล่าสุดมีรายงานจากประชาชาติธุรกิจว่า แม้ว่าทางคณะรัฐมนตรีจะมีมติเห็นชอบแนวทางดังกล่าวออกมาก่อนหน้านี้ แต่เนื่องจากทางประชาชนมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จำนวนจากวงสังคม ทางกระทรวงคมนาคมต้นเรื่องจึงขอถอดถอนเรื่องดังกล่าวกลับไปพิจารณาก่อนที่จะกลับนำมาเสนอคณะรัฐมนตรี ต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ก่อนหน้านี้ทางกรมการขนส่งทางบกมีการปรับแนวทางการมีใบขับขี่ของประชาชน โดยเพิ่มชั่วโงการอบรมมากขึ้น รวมถึงเพิ่มคะแนนที่ต้องสอบผ่านข้อเขียนมากขึ้น เพื่อหวังลดอุบัติเหตุในการขับขี่ที่เกิดขึ้นบนถนน หลังจากประเทศไทยติดอันดับอุบัติเหตุมากที่สุดเป็นอันดับที  2ในโลกตั้งแต่รอบปีทีผ่านมา

แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่