Bust Technic

“Flat Torque”  เร้าใจต่อเนื่อง ในขุมพลังยุคใหม่

ได้ยินมานาน คำว่า “Flat torque” อยากรู้หรือไม่มันคืออะไร แล้วมีประโยชน์แย่างไรในการขับขี่ของเรา