ในบรรดาเอกสารสำคัญต่างที่เราใช้เป็นประจำ คู่มือทะเบียนรถ  ถือเป็นเอกสารสำคัญที่เราน้อยคนจะได้ใช้กัน เจ้าสมุดนี้มีความสำคัญมาก โดยเฉพาะถ้าเผอเรอเก็บลืมจนสูญหาจอาจเป็นเรื่องใหญ่ได้

ตามกฎระเบียบกรมการขนส่งเปิดเผยว่า สมุดคู่มือทะเบียนรถหากสูญหาย , ชำรุด สามารถติดต่อขอทำเล่มใหม่ได้ แต่ข้อเท็จจริงมาปรากฎในวงสังคมคนใช้รถเว็บไซต์  Pantip.com  เมื่อมีสาวเจ้าของรถยนต์ผู้ใช้บัตรผ่านหมายเลข 2810108  ออกมาเผยปัญหาที่พบเจอว่า เธอไม่สามารถทำธุรกรรมใดกับรถได้ จะขายก็ไม่ได้ ไม่มีใครรับซื้อรถ เพราะทุกคนมองว่า สมุดจดทะเบียนถูกคัดลอกขึ้นมาใหม่ กลายเป็นปัญหา

สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ เป็นสมุดแสดงหลักฐานความเป็นเจ้าของรถ ที่กรมการขนส่งทางบกออกให้กับเจ้าของรถ เพื่อแสดงถึงข้อมูลตัวรถ เช่นเลขตัวถัง , สี น้ำหนักและอื่นๆ

ปัจจุบัน การซื้อรถด้วยสินเชื่อทำให้เราไม่มีโอกาสจะเป็นเจ้าของสมุดจดทะเบียนรถจนกว่าจะผ่อนชำระจนหมดสิ้น จึงจะมีการโอเล่มกลับมาให้เราเป็นเจ้าของรถตัวจริง ทำให้หลายคนไม่เห้นความสำคัญ และด้วยการไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารตัวจริงในการต่อทะเบียนประจำปี ทำให้บางครั้งคนจำนวนไม่น้อยเก็บเอกสารจนลืม และสูญหายในที่สุด

จริงอยู่ที่เอกสารหายทำใหม่ได้ แค่เคสของสมุดคู่มือทะเบียนรถกลับต่างจากการที่คุณทำบัตรประชาชน หรือเอกสารทางราชอื่นหาย แล้วไปขอคัดลอกใหม่ได้โดยง่าย

สมุดคือมือทะเบียนรถเป็นเหมือนหลักประกันสำคัญในการกู้สินเชื่อเช่าซื้อรถ และใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงการซื้อ-ขาย ใช้ในการสืบประวัติรถคันดังกล่าวคร่าวๆ  ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร มีเจ้าของมาแล้วกี่คน ทำให้กลายเป็นหลักฐานที่สำคัญ

Image: 2009 Honda Fits

จากกรณีใน  Pantip.com  สาเหตุที่สมาชิกพบว่าการคัดลอกสมุดจดทะเบียนเล่มใหม่ กลายเป็นปัญหาทำให้คนไม่กล้าซื้อรถต่อ มีหลายสาเหตุด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งประการแรกการออกสมุดจดทะเบียนเล่มใหม่ จะทำให้ประวัติเดิมตัวรถหายหมด ไม่ว่าจะชื่อเจ้าของเดิม , ข้อมูลการแจ้งใช้แก๊ส , แจ้งเปลี่ยนเครื่องยนต์ และในบางกรณีอาจกลายเป็นรถสวมทะเบียนด้วย

ทั้งหมดเมื่อเราขอเล่มใหม่กับกรมการขนส่งข้อมูลจะถูกอัพเดทเหลือเพียงแต่ข้อมูลล่าสุดหรือข้อมูลปัจจุบันเท่านั้น ทำให้บรรดาพ่อค้ารถยนต์ ไม่ค่อยชอบเล่มแบบนี้ ซึ่งในศัพท์ทางพ่อค้ารถมือสองเรียกว่า  “รถล้างเล่ม”  หมายความว่า รถคันดังกล่าวไม่ทราบประวัติใดๆ เลยเกี่ยวกับตัวรถนอกจากสภาพปัจจุบันและข้อมูลที่อยุ่ในเล่ม ซึ่งถูกอัพเดทเป็นเรียบร้อยแล้ว

“รถล้างเล่ม”  หมายความว่า รถคันดังกล่าวไม่ทราบประวัติใดๆ เลยเกี่ยวกับตัวรถนอกจากสภาพปัจจุบันและข้อมูลที่อยุ่ในเล่ม

ประการต่อมารถล้างเล่มมักถูกมองว่า เป็นรถที่มลทินและไม่บริสุทธิ์ เนื่องจากการปล่อยสินเชื่อรถยนต์ใดๆ ก็ตามจำเป็นต้องใช้หลักฐานเล่มทะเบียน ซึ่งในกรณีที่เราไปขอเล่มมาใหม่ อาจจะด้วยเหตุเพราะเราทำสูญหายเอง

บรรดาไฟแนนซ์จะมองว่า รถคันดังกล่าวอาจจะมีปัญหา เช่นอาจจะมีการจำนำเล่มกับสินเชื่ออีกแห่ง แล้วมาขอสินเชื่อทับซ้อน ซึ่งกรณีเช่นนี้เคยเกิดขึ้นในอดีตมาแล้ว และเป็นบทเรียนสำหรับบริษัทไฟแนนซ์รถยนต์ทั้งหลาย โดยมากถ้าเกิดลูกค้านำรถมาขอสินเชื่อ จึงมักตรวจสอบว่าเป็นเล่มเดิมที่มากับรถหรือไม่ ถ้าไม่ใช่ ส่วนใหญ่แล้วจะปฏิเสธการอนุมัติวงเงินสินเชื่อ

ประการสุดท้าย จากเหตุผลการไม่รู้ที่มาที่ไป ประวัติของรถ ไปจนถึงการไม่อนุมัติวงเงินสินเชื่อกับรถประเภทมีสมุดเล่มทะเบียนใหม่ ทำให้คนที่จะซื้อรถประเภทนี้โดยมากจะเป็นคนที่ซื้อรถเงินสดเท่านั้น ทำให้หาคนซื้อยาก พ่อค้ารถมือสอง ก็ขายรถยาก หาคนซื้อยากด้วย

ทำให้ท้ายที่สุดแล้ว เพียงเอกสารสมุดจดทะเบียนรถคุณหายก็กลายเป็นปัญหาเกินคาด และวันนี้ภาครัฐไม่ได้สนใจจะลงมาดูแลปัญหาดังกล่าวเลยแม้แต่น้อย ในมุมหนึ่งคนสามารถทำของหายได้ตลอดเวลา แต่อีกด้านการล้างเล่มก็ถูกสรุปว่า เป็นการฉ้อโกงทางการค้าขายไปโดยปริยาย

สมุดจดทะเบียนรถเป็นเอกสารสำคัญ คุณต้องเก็บมันไว้ให้ดี  พยายามอย่าหายเป็นอันขาดเพราะไม่เช่นนั้น อาจเรื่องใหญ่

แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่