กลายเป็นประเด็นร้อนท่ามกลางสังคมคนใช้รถ หลังจากศูนย์โซเชี่ยลมีเดีย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดโหวดให้แก้ความเร็วสูงสุดเดินทางเชื่อถนนระหว่างเมือง (ถนนนอกเขตชุมชน) จาก 90 ก.ม./ช.ม. เป็น 110 ก.ม./ช.ม.   ผลปรากฎว่า ประชาชนเห็นด้วยกว่า ร้อย 85 

การโหวตดังกล่าวมีขึ้น  เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยทางเพจ ศูนย์โซเชี่ยลมีเดียได้เปิดให้ประชาชนสามารถเข้ามาโหวตแสดงความเห็น เนื่องจากทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เล็งเห็นความเหมาะสมในการปรับความเร็วจาก 90 ก.ม./ช.ม. เป็น 110 ก.ม./ชม.  เนื่องจากต้องการจะลดผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย 

thai-speeding-law (2)

ผลปรากฏว่่า ตั้งแต่เปิดโหวต จนถึงเวลานี้ มีผู้แสดงความเห็นด้วยแล้วกว่า ร้อยละ 86  ส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นในเชิงว่า กฎหมายดังกล่าวเก่าเกินไป และทุกวันนี้การเดินทางในปัจจุัน ผู้ขับขี่ส่วนใหญ่ใช้ความเร็วเกินจากที่กฎหมายกำหนดอยู่แล้ว ซึ่งหากปรับกฎหมายให้เหมาะสภาพการณ์จะนับว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่ง ในการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงมีแนวทางปฏิบัติร่วมกัน 

อย่างไรก็ดี เดิมที กฎหมาย ตามพรบ. การจราจรทางบก พ.ศ.2522 เดิมทีอนุญาตให้ใช้ความเร็วระหว่างเดินทางได้ถึง 100 ก.ม./ช.ม. ก่อนจะพบว่า ในยุคสมัยนั้นความเร็วเดินทางดังกล่าวสูงเกินไป และไม่ปลอดภัย จึงมีการปรับลดให้เหมาะสมให้เหลือ 90 ก.ม./ช.ม. และยังใช้บังคับมาจนถึงปัจจุบัน 

ท่าสามารถเข้าไป ร่วม โหวต และแสดงความคิดเห็นได้ที่  ศูนย์โซเชี่ยลมีเดีย สำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ 

แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่