รถยนต์ไฟฟ้ากำลังได้รับความสนใจจากคนทั่วโลก แต่นั่นไม่ใช่กับตลาดอเมริกา เมื่อรายงานชี้ว่า คนอเมริกัน มีแผนในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าลดลงจากเดิม

รายงานนี้ มาจากผลสำรวจของ Gallup ระบุว่า คนอเมริกัน มีแนวโน้มในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าลดลง หลังจาก ผลชี้ว่าคนพิจารณารถยนต์ไฟฟ้า ลดลงจาก 12% เหลือเพียง 9% ไม่เพียงเท่านี้ คนที่จ้องว่าจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแน่ๆ ลดลง จาก 43% เหลือเพียง 35%

ถึงแมะฟังแล้วน่าตกใจ แต่ปีที่ผ่านมา คนอเมริกัน ครอบครอง EV เพิ่มขึ้น จากการสำรวจล่าสุด จาก ร้อยละ4 มาเป็นร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับ การสำรวจเมื่อปีกลาย

แต่กระแสความอยากได้ Ev ดูจะหดหาย เมื่อ คนส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 48 ตัดสินใจว่า พวกเขาจะไม่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามากถึงร้อยละ 48 จากเดิม ร้อยละ 41

รวมถึง ช่วงอายุมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าอย่างมาก โดยกลุ่มคนที่มีอายุช่วง 18-39 ปี มีโอกาส จะซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามากที่สุด มากกว่า กลุ่มคนที่มีอายุ 40-65 ปี

อย่างไรก็ร คนอเมริกัน ที่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าส่วนใหญ่ มีแนวความคิดในการต้องการลดภาวะโลกร้อน อย่างมาก ไม่ได้เพียงหวัง เรื่องความประหยัดจากการขับขี่

แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่