ป้ายกำกับ: เหล็กค้ำโช๊ค

เปิดคัมภีร์ “ระบบกันสะเทือน” … พึ่งพาประจำ แล้วมันทำงานกันอย่างไร

เปิดความรู้หมดเปลือกเรื่องระบบกันสะเทือนในรถของเรา พวกมันแตกต่างกันอย่างไร และทำงานอย่างไร มีกี่แบบ ใช้ทุกวัน สมควรรู้สักหน่อย

Strut-bar (3)

“ค้ำโช๊ค” เสริมสมรรถนะทำได้จริง ..ไม่ใช่แค่เหล็กชิ้นเดียว

อ่านความจริงเรื่องเหล็กคำโช๊ค มันใช้ได้จริงๆ หรือ แค่เหล็กชิ้นเดียวติดตั้งบนหัวโช๊ค แล้วมันทำได้อย่างไร