ป้ายกำกับ: จำกัดความเร็ว

speedlimit-nls

ด่วน!! นครสวรรค์ ประกาศบางเขตพื้นที่ บนถนนสายหลักระหว่างเมือง ใช้ความเร็ว 50 ก.ม./ช.ม.

จะขึ้นเหนือรู้ยัง ถนนสายหลักพื้นที่เขตเมืองนครสวรรค์ เคาะความเร็วเพียง 50 ก.ม./ช.ม. เท่านั้น