มูลนิธิผู้บริโภคเผย รถตู้โดยสารสาธารณะยังพาคนเสี่ยงภัยเหมือนเดิม ครองแชมป์ 2 ปีซ้อน เสียชีวิตอย่างน้อยเดือนละ 10 คน 

มูลนิธิผู้บริโภค เพิ่งจะเปิดเผยผลการศึกษาอุบัติภัยทางถนนจากการรวบรวมข้อมูลสถิติอุบัติเหตถผ่านเครือข่ายเฝ้าระวังรถโดยสารปลอดภัย และศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน  โดยจากการเก็บสถิติตั้งแต่เดือน มกราค – พฤศจิกายน พ.ส. 2560 พบว่ ารถตู้โดยสารยังครองแชมป์รถโดยสารสาธารณะที่ประสบอุบัติเหตุมากที่สุดถึง 236 ครั้ง หรือเฉลี่ย 21.5 ครั้งต่อเดือน  บาดเจ็บ 906 คน หรือ 82.4 คนต่อเดือน และเสียชีวิตทั้งสิ้น 113 คน หรือ 10.3 คน ต่อเดือน หรือเทียบเท่าที่รถตู้ประสบอุบัติเหตจนเสียชีวิตเดือนละคัน  หากนับการบรรทุกโดยสารคันละ 11 คน

ขณะที่รถโดยสารสาธารณะขนาดใหญ่ มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ-เสียชีวิตที่ลดลง คือ รถโดยสารประจำทาง 102 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 332 คน เสียชีวิต 26 คน รถโดยสารไม่ประจำทาง 57 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 353 คน เสียชีวิต 14 คน 

นายทนงศักดิ์ ชื่นไกรลาศ ผู้ประสานงานโครงการรถโดยสารปลอดภัย  กล่าวว่า รถตู้โดยสารสาธารณะยังเป็นการขนส่งสาธารณะที่มีความเสี่ยง ซึ่งมาจากพฤติกรรมเสี่ยงและความประมาทของผู้ขับขี่ ตลอดจนความไม่พร้อมของผู้ประกอบ ส่วนการบาดเจ็บและเสียชีวิตส่วนใหญ่ มาจากความไม่เหมาะสมของการนำรถมาบรรทุกผู้โดยสาร ซึ่งทำให้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ทำให้้กืดการเสียหายอย่างรุนแรง 

นายทนงศักดิ์กล่าวต่อไปว่า ทางภาครัฐควรจะเข้มงวด และหาต้นตอของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถตู้สาธารณะมากกว่าพาหนะอื่นๆ ที่แท้จริง ไม่ใช่มาเข้มงวดกวดขันกันเพียงในช่วงเทศกาลเท่านั้น 

ที่มา   Thaipbs 

ติดตามข่าวสารและบทความดีๆ จากพวกเรา Ridebuster.comแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่