แร่ Rare Earth ถือเป็นแร่ที่หาได้ยาก แต่ก็เป็นแร่ที่สำคัญสำหรับการทำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และแบตเตอรี่ ซึ่งต่างก็เป็นชิ้นส่วนสำคัญในการสร้างรถยนต์ไฟฟ้า และหนึ่งในประเทศที่ส่งออกวัตถุดิบนี้ ก็คือมาเลเซีย

แต่จากข้อมูลโดยสื่อใหญ่ Reuters ระบุว่า Anwar Ibrahim นายกรัฐมนตรีของประเทศมาเลเซีย ได้มีการเปิดเผยแนวคิดใหม่ นั่นคือการพิจารณาเลิกส่งออกวัตถุดิบแร่แรร์เอิร์ทไปยังต่างประเทศ เนื่องจากภาครัฐมองว่าเป็นการส่งออกที่ทำให้รัฐเสียผลประโยชน์ และยังทำให้ประเทศสูญเสียทรัพยากรมากเกินไป

ไม่เพียงเท่านั้น นโยบายการกักตุนแร่ฯนี้ ทางภาครัฐยังตั้งใจจะกัดไว้เพื่อให้เหล่าบริษัทในประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้วัตถุดิบนี้ สามารถนำไปใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีของตนเองด้วย ซึ่งภาครัฐมองว่า นั่นจะช่วยสร้างประโยชน์ให้กับรัฐและประเทศชาติมากกว่า

และแม้ประเทศจีน ซึ่งถือเป็นประเทศที่มีแหล่งแร่ฯมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆของโลก ด้วยจำนวนกว่า 44 ล้าน เมตริกตัน ในขณะที่ประเทศมาเลเซีย มีแหล่งแร่ฯในมือเพียง 30,000 เมตริกตัน แต่ประเทศจีน ยังต้องพึ่งการนำเข้าแร่ฯจากประเทศมาเลเซีย เพื่อใช้ในภาคอุตสาหกรรมของตนเองมากถึง 8% จากจำนวนการผลิตทั้งหมด โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์

นั่นจึงทำให้หากภาครัฐของมาเลเซียตัดสินใจ หรือมีการบังคับใช้กฏหมายงดการส่งออกแร่แรร์เอิร์ทไปยังต่างประเทศขึ้นมา ภาคอุตสาหกรรมที่ใช้แร่นี้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ตนเอง ก็จะได้รับผลกระทบไปด้วย หรือว่าง่ายๆก็คือ อาจจะทำให้เกิดเหตุการชิ้นส่วนขาดแคลนสำหรับการประกอบรถขึ้นอีกครั้ง ซึ่งอาจจะไม่ได้มากมายนัก แต่ก็ทำให้เกิดการชะงักในภาคอุตสาหกรรมอยู่พอตัวเลยทีเดียว

แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่