จากมาตรการปรับปรุงด้านมลพิษของภาครัฐในไทยสู่มาตรฐานใหม่ระดับ Euro5 ทำให้เหล่ารถยนต์ขุมกำลังดีเซลหลากหลายรุ่นต้องมีการปรับราคาการยกใหญ่ จากการปรับปรุงขุมกำลังและระบบบำบัดไอเสียให้ผ่านข้อบังคับใหม่นี้ และหนึ่งในรายล่าสุดที่ประกาศตัวเลขออกมาก็คือ Isuzu D-Max โมเดลปี 2024

โดยสำหรับการปรับราคาใหม่ของเหล่ารถกระบะ Isuzu D-Max ครั้งนี้ จะมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นในช่วง 15,000 – 20,000 บาท แล้วแต่ขุมกำลัง นั่นคือ สำหรับตัวรถที่ใช้เครื่องยนต์ 1.9 Ddi จะถูกปรับราคาเพิ่มขึ้นจากเดิม รุ่นละ 15,000 บาท ขณะที่ตัวรถซึ่งใช้เครื่องยนต์ 3.0 Ddi ก็จะถูกปรับราคาเพิ่มขึ้นจากเดิมอีกรุ่นละ 20,000 บาท

ส่งผลให้ตัวรถ D-Max แต่ละรุ่น จะมีการวางหน่ายด้วยราคาใหม่ หลังวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567 ดังนี้

 • Isuzu D-Max Spark 1.9 Ddi B : ราคาเดิม 577,000 บาท / ราคาใหม่ 592,000 บาท
 • Isuzu D-Max Spark 1.9 Ddi S : ราคาเดิม 610,000 บาท / ราคาใหม่ 625,000 บาท
 • Isuzu D-Max Spark 1.9 Ddi S A/T : ราคาเดิม 650,000 บาท / ราคาใหม่ 665,000 บาท
 • Isuzu D-Max Spark 3.0 Ddi S : ราคาเดิม 628,000 บาท / ราคาใหม่ 648,000 บาท
 • Isuzu D-Max Spark 3.0 Ddi S 4×4 : ราคาเดิม 720,000 บาท / ราคาใหม่ 740,000 บาท
 • Isuzu D-Max Spacecab 1.9 Ddi S : ราคาเดิม 650,000 บาท / ราคาใหม่ 665,000 บาท
 • Isuzu D-Max Spacecab 1.9 Ddi S A/T : ราคาเดิม 690,000 บาท / ราคาใหม่ 705,000 บาท
 • Isuzu D-Max Spacecab 3.0 Ddi S : ราคาเดิม 673,000 บาท / ราคาใหม่ 693,000 บาท
 • Isuzu D-Max Spacecab 1.9 Ddi L : ราคาเดิม 713,000 บาท / ราคาใหม่ 728,000 บาท
 • Isuzu D-Max Spacecab 1.9 Ddi L A/T : ราคาเดิม 753,000 บาท / ราคาใหม่ 768,000 บาท
 • Isuzu D-Max Spacecab Hi-Lander 1.9 Ddi L : ราคาเดิม 758,000 บาท / ราคาใหม่ 773,000 บาท
 • Isuzu D-Max Spacecab Hi-Lander 1.9 Ddi L A/T : ราคาเดิม 798,000 บาท / ราคาใหม่ 813,000 บาท
 • Isuzu D-Max Spacecab Hi-Lander 1.9 Ddi Z : ราคาเดิม 821,000 บาท / ราคาใหม่ 836,000 บาท
 • Isuzu D-Max Spacecab Hi-Lander 1.9 Ddi Z A/T : ราคาเดิม 861,000 บาท / ราคาใหม่ 876,000 บาท
 • Isuzu D-Max Spacecab Hi-Lander 1.9 Ddi ZP A/T : ราคาเดิม 928,000 บาท / ราคาใหม่ 943,000 บาท
 • Isuzu D-Max Cab4 1.9 Ddi S : ราคาเดิม 731,000 บาท / ราคาใหม่ 746,000 บาท
 • Isuzu D-Max Cab4 1.9 Ddi S A/T : ราคาเดิม 771,000 บาท / ราคาใหม่ 786,000 บาท
 • Isuzu D-Max Cab4 1.9 Ddi L : ราคาเดิม 809,000 บาท / ราคาใหม่ 824,000 บาท
 • Isuzu D-Max Cab4 1.9 Ddi L A/T : ราคาเดิม 849,000 บาท / ราคาใหม่ 864,000 บาท
 • Isuzu D-Max Cab4 1.9 Ddi Z : ราคาเดิม 875,000 บาท / ราคาใหม่ 890,000 บาท
 • Isuzu D-Max Cab4 Hi-Lander 1.9 Ddi L : ราคาเดิม 865,000 บาท / ราคาใหม่ 880,000 บาท
 • Isuzu D-Max Cab4 Hi-Lander 1.9 Ddi L A/T : ราคาเดิม 900,000 บาท / ราคาใหม่ 915,000 บาท
 • Isuzu D-Max Cab4 Hi-Lander 1.9 Ddi Z : ราคาเดิม 932,000 บาท / ราคาใหม่ 947,000 บาท
 • Isuzu D-Max Cab4 Hi-Lander 1.9 Ddi Z A/T : ราคาเดิม 967,000 บาท / ราคาใหม่ 982,000 บาท
 • Isuzu D-Max Cab4 Hi-Lander 1.9 Ddi ZP : ราคาเดิม 1,005,000 บาท / ราคาใหม่ 1,020,000 บาท
 • Isuzu D-Max Cab4 Hi-Lander 1.9 Ddi ZP A/T : ราคาเดิม 1,040,000 บาท / ราคาใหม่ 1,055,000 บาท
 • Isuzu D-Max Cab4 Hi-Lander 3.0 Ddi ZP : ราคาเดิม 1,036,000 บาท / ราคาใหม่ 1,056,000 บาท
 • Isuzu D-Max Cab4 Hi-Lander 1.9 Ddi M A/T : ราคาเดิม 1,113,000 บาท / ราคาใหม่ 1,128,000 บาท
 • Isuzu D-Max Cab4 Hi-Lander 3.0 Ddi M A/T : ราคาเดิม 1,144,000 บาท / ราคาใหม่ 1,164,000 บาท
 • Isuzu D-Max V-Cross 3.0 Ddi Z 2 Door : ราคาเดิม 917,000 บาท / ราคาใหม่ 937,000 บาท
 • Isuzu D-Max V-Cross 3.0 Ddi Z 4 Door : ราคาเดิม 1,034,000 บาท / ราคาใหม่ 1,054,000 บาท
 • Isuzu D-Max V-Cross 3.0 Ddi ZP 4 Door : ราคาเดิม 1,149,000 บาท / ราคาใหม่ 1,169,000 บาท
 • Isuzu D-Max V-Cross 3.0 Ddi M 4 Door A/T : ราคาเดิม 1,257,000 บาท / ราคาใหม่ 1,277,000 บาท
 • Isuzu D-Max X-Series Speed 2 Door : ราคาเดิม 748,000 บาท / ราคาใหม่ 753,000 บาท
 • Isuzu D-Max X-Series Speed 4 Door : ราคาเดิม 844,000 บาท / ราคาใหม่ 859,000 บาท
 • Isuzu D-Max X-Series Hi-Lander 2 Door : ราคาเดิม 878,000 บาท / ราคาใหม่ 893,000 บาท
 • Isuzu D-Max X-Series Hi-Lander 4 Door : ราคาเดิม 982,000 บาท / ราคาใหม่ 997,000 บาท
 • Isuzu D-Max X-Series Hi-Lander 4 Door A/T : ราคาเดิม 1,017,000 บาท / ราคาใหม่ 1,032,000 บาท
แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่