Ford Ranger อาจได้ชื่อว่าเป็นรถยนต์อเนกประสงค์ที่มีความใหญ่ และเทอะทะ หว่าใครในคลาส จนหลายคนมองว่ามันใช้ยาก แต่ในทางกลับกัน มันกลับเป็นรถกระบะ และรถ 4×4 ที่ดีที่สุดในปี 2023 จากเวที “Women’s World Car of the Year” หรือ WWCOTY

“Women’s World Car of the Year” คือเวทีการคัดเลือกรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับผู้หญิงในระดับโลก คล้ายๆกับเวที “Car of the Year” ที่ปกติจะมีการคัดเลือกรถยนต์ที่ดีที่สุดของแต่ละปี ในเวลาทีนี้ จะเจาะจงไปที่การเลือกรถยนต์ซึ่งเหมาะสมกับผู้ขับที่เป็นผู้หญิงมากกว่า

และในส่วนการเฟ้นหารถยนต์ในกลุ่ม 4×4 รวมถึงรถกระบะสำหรับผู้หญิง ที่ดีที่สุดในปี 2023 โดยคณะกรรมการ ซึ่งเป็นเหล่านักสดสอบรถหญิงกว่า 63 คน จาก 46 ประเทศทั่วโลก ท้ายที่สุดก็ได้ข้อสรุปว่าเป็น Ford Ranger รุ่นใหม่ล่าสุด

อย่างไรก็ดี ในการประกาศรางวัลครั้งนี้ ยังเป็นเพียงแค่การเปิดเผยรายชื่อรถที่ได้รับรางวัล จาก 6 กลุ่มประเภทรถที่ทาง WWCOTY จัดขึ้นเท่านั้น และทางเวทีจะมีการจัดงานแถลงข่าวอีกครั้งผ่านระบบออนไลน์ ช่องทาง ยูทูปแชแนล WOMEN’S WORLD CAR OF THE YEAR เพื่อเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม ถึงเหตุผล และความเหมาะสมที่พวกเขาให้รางวัลรถยนต์เหล่านั้น รวมถึงเจ้า Ford Ranger นี้ด้วย ในวันที่ 8 มีนาคม

ซึ่งเราจะมาอัพเดทข้อมูลเรื่องนี้อีกครั้ง เมื่อถึงวันดังกล่าว

แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่