คุณว่าการทำอะไรตืนเต้นที่สุด ถ้าเทียบระหว่าง การกระทำต่างๆ สำหรับการวิจัยของฟอร์ดล่าสุดที่เพิ่งจะศึกษาวิจัยในหัวข้อเรื่อง “buzz moment” กลับผยว่า การขับรถสปอร์ตเป็นการกระทำที่ตื่นเต้นที่สุด 

คุณอาจจะคิดว่า ค่ายวงรีสีน้ำเงิน คิดเข้าข้างตัวเองหรือเปล่า แต่การศึกษาครั้งนี้ ฟอร์ดได้เอาอาสาสมัครจำนวนหนึ่ง มาทำกิจกรรมต่างๆ เริ่มจาก ดูซีรี่ย์ “Game of Throne” พาไปดูฟุตบอลทีมโปรด, ชวนไปเต้นซัลซ่า จนถึงจูบคู่หูตัวเอง และแน่นอนมาขับรถสปอร์ต   Ford Focus RS 

การศึกษาดังกล่าวทำโดยนักประสาทวิทยา และนักออกแบบของฟอร์ด ในการสร้างรถยนต์ที่ตื่นเต้นที่สุดทุกครั้งที่ได้นั่งหรือขับขี่  Ford Focus RS  โดยทางทีมงานวัดผลโดยอาศัยการเต้นของหัวใจ ในช่วยก่อนทำกิจกรรมจากอารมณ์ความรู้สึกในเวลานั้น 

2016-ford-focus-rs (1)

ปรากฏว่า  การได้ขับรถสปอร์ต   Ford Focus  RS   ให้ความรู้สึกตื่นเต้นมากที่สุดถึง  2.1 เท่า ของเวลาปกติ , การได้ดูซีรี่ย์อย่าง   Game Of throne  ตื่นเต้นถึง  1.7 เท่า และ การได้ชอปปิ้งอย่างสะใจ ตื่นเต้นถึง 1.5 เท่า  

โดยสิ่งเดียวที่ฟอร์ดพบว่าให้ความตื่นเต้นมากกว่ารถสปอร์ตของพวกเขา คือการได้ขึ้นรถไฟเหาะ เท่านัั้น 

ทั้งนี้กิจกรรมการวิจัย   Buzz Moment  ทางฟอร์ดได้นำอาสามาตืดตั้งเครื่องวัดการเต้นของชีพจรในระดับ   Medical Grade   เพื่อทำการวัดการเต้นของหัวใจ คู่กับการศึกษาและอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ 

และด้วยผลจากการศึกษาวิจัยชิ้นนี้ ฟอร์ดเข้าใจถึงการที่รถมีความรู้สึกต่อคนในการขับขี่ และพวกเขามั่นใจว่าจะเป็นการปูทางเบื้องต้นสู่แนวความคิดของการเข้าใจสิ่งที่รถสร้างอารมณ์ความรู้สึกต่อคนในการเดินทาง เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาการขับขี่ปลอดภัยอย่างยั่งยืน

แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่