ภาครัฐ เล็ง ปรับ น้ำมัน E20 เป็นน้ำมัน เบนซินพื้นฐาน พร้อมถ่างราคา ห่างจาก แก๊สโซฮอล95 เป็น 3 บาท ในอนาคต

e8503

นายพรชัย   จิรกุลไพศาล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) เปิดเผยว่า ทาง สำนักงาน เตรียมปรับน้ำมันแกํสโซฮอล อี 20 เป้นน้ำมันเบนซินพื้นฐาน ในเร็วๆ นี้ โดยมีเป้าหมาย ที่จะทำให้ ราคา แก๊สโซฮอล 95 และ E20 มีความแตกต่างกัน 3 บาท

โดย ส่วนต่างราคานี้ จะใช้กลไก ของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อจูงใจ ให้ประชาชน สนใจ หันมาใช้พลังงานทางเลือกชนิดนี้มากขึ้น คาดว่า จะเริ่มเห้นในช่วง มกราคา ปี พ.ศ. 2566

ในส่วนของแผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง หรือ Oil Plan มีแผนในอนาคต ที่จะยกเลิก แก๊สโซล ฮอล 91 และ น้ำมันพลังงานทางเลือก E85 ในอนาคต แต่ยังตอบช่วงเวลา ไม่ชัดเจน ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์

ส่วนในกลุ่มดีเซล มีแผน จะปรับให้ น้ำมันดีเซล B7 เป็นน้ำมันพื้นฐานใหม่ แทน B10 เนื่องจาก ส่วนผสม น้ำมันไบโอดีเซล B100 ค่อนข้าง สูง

ทั้งนี้ ในอดีต ภาครัฐ มีแนวโน้ม ที่จะลดการจำหน่าย ชนิดน้ำมันในปั้มน้ำมัน เนื่องจากสร้างความสับสนกับผู้ใช้ และ บางประเภท ไม่ได้รับความนิยม ประกอบในปัจจุบัน ไม่มีการส่งเสริมรถยนต์ที่ใช้พลังงานทางเลือก และ เปลี่ยนการจัดเก็บภาษี สรรพสามิต เป็นตามการปล่อยไอเสียด้วย

แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่