เชฟโรเลต เซลส์ ประเทศไทย จัดการแข่งขันวัดทักษะฝีมือช่างเทคนิคและพนักงานของผู้จัดจำหน่ายทั่วประเทศ ณ ศูนย์ฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะ ศักยภาพ และความเชี่ยวชาญของพนักงานทั้งด้านการขายและบริการหลังการขาย

นาย สุมิโต อิชี รองประธานฝ่ายขาย การบริการ และการตลาด เจนเนอรัล มอเตอร์ส เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวเปิดเผยว่า “การแข่งขันทักษะฝีมือที่เราจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเป็นส่วนสำคัญในการรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานของเชฟโรเลต รวมทั้งเป็นการพัฒนาและยกระดับทักษะพนักงานในด้านการขายและบริการ ตามอุดมการณ์และเจตนารมณ์ของเชฟโรเลตที่มุ่งมั่นปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพพนักงานและผู้จัดจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งต่อความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าของเรา

 

สำหรับการแข่งขันในปีนี้ มีพนักงานที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้งหมด 46 คนจากพนักงานที่เข้าร่วมแข่งขัน 290 คนจากโชว์รูมและศูนย์บริการเชฟโรเลตทั่วประเทศ โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1. ที่ปรึกษาการขาย 2. ช่างเทคนิค 3. ที่ปรึกษาด้านบริการ 4. ลูกค้าสัมพันธ์

ผู้ชนะเลิศการแข่งขันในแต่ละประเภทจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ โล่เกียรติยศ เงินรางวัลและโปรแกรมทัศนศึกษาที่ต่างประเทศ  พร้อมกับเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันทักษะในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่จะจัดขึ้นในประเทศไทย ช่วงไตรมาสแรกของปี 2561

 

สำหรับผู้ชนะเลิศการแข่งขันในแต่ละประเภท ได้แก่

 

ลูกค้าสัมพันธ์

 1. บริษัท สุโขทัย พี แอนด์ วาย มอเตอร์ จำกัด (สุโขทัย)
 2. บริษัท พรรัตน์ (1991) สุพรรณบุรี จำกัด (สุพรรณบุรี)
 3. บริษัท เอ็น เอส คาร์ส จำกัด(กาญจนบุรี)

 

ที่ปรึกษาด้านการบริการ      

 1. บริษัท วิริยะออโต้เซลล์ จำกัด(ศรีนครินทร์)
 2. ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด(เพชรบุรีตัดใหม่)
 3. บริษัท ซี เอ วาย มอเตอร์ จำกัด(อยุธยา)

 

ที่ปรึกษาการขาย               

 1. บริษัท ชลบุรี ออโต้ เซ็นเตอร์ จำกัด (บายพาส)
 2. บริษัท เอ็ม. เค. ออโต้วัน จำกัด (บางบัวทอง)
 3. บริษัท วีเอสเค ออโต โมบิล จำกัด(ศรีสะเกษ)

 

ช่างเทคนิค             

 1. บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด(เพชรบุรีตัดใหม่)
 2. บริษัท รุ่งเจริญออโต้ จำกัด (เทพารักษ์)
 3. บริษัท ชัยชนะ มอเตอร์ (เชียงราย) จำกัด (เชียงราย อ.เมือง)
แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่
Tags: