ข้อดี/ข้อเสีย

Nissan Terra 2021 จุดดี / จุดด้อย อะไรบ้าง หลังได้ขับมาแล้ว

พาคุณ ผ่า Nissan Terra 2021 รถยนต์อเนกประสงค์ PPV น้องใหม่ ที่เพิ่งเปิดตัวไปหมาด ขับแล้ว เป็นอย่างไร มีอะไร เป็น ข้อดี / ข้อเสีย บ้าง