ประวัติศาสตร์ หลายครั้งมันคือการพูดถึงเรื่องราวต่างๆ ที่ทำให้เราเห้นพัฒนาการรถยนต์จากอดีตสู่ปัจุบัน ผู้จัดทำเว็บไซต์   Ridebuster  เล็งเห็นว่าประวัติศาสตร์มีความสำคัญอย่างมากทั้งต่อบริษัทรถยนต์และผู้ที่สนใจ จึงมีความตั้งใจในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเนื้อหา เพื่อให้เป็นข้อมูลแก่การศึกษาสืบต่อไปในอนาคต  
บางข้อมูลอาจจะมีความคลาดเคลื่อนบ้าง เนื่องจากเป็นการสืบค้นข้อมูลจากสารบบอินเตอร์เน็ตเข้ามา หากท่านใดประสงค์จะเพิ่มเติมข้อมูล สามารถติดตามขอให้ตรวจสอบและเพิ่มข้อมูลได้ที่เว็บไซต์   Ridebuster.com