ป้ายกำกับ: Toyota Soluna

1386332847-1451607544-o

ตำนานเล่าขาน Toyota Soluna AL50 รุ่นในหลวง

เรื่องนี้ที่หลายคนไม่รู้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเคยตัดสินใจซื้อ Toyota Soluna เพื่อช่วยให้ Toyota อยูไทยต่อ