ป้ายกำกับ: Nissan Serena

2020 Nissan Serena ปรับใหม่ใส่ความฉลาดและปลอดภัย

ตลาดรถเอ็มพีวีหรือรถตู้สำหรับครอบครัวที่ญี่ปุ่นแข่งขันสูงมาก นั่นทำให้ 2020 Nissan Serena ได้ปรับโฉมใหม่ ใส่ระบบต่างๆ เพิ่มขึ้นเพื่อสนองความต้องการลูกค้า