ป้ายกำกับ: Mercedes Benz A Class Sedan

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz A-Class Sedan ใหม่เป็นรถลู่ลมที่มีค่า Cd 0.22 เท่านั้น

ข้อมูลล่าสุดเผย Mercedes-Benz A-Class Sedan กลายเป็นรถรุ่นผลิตขายจริงที่มีค่าสัมประสิทธิ์แรงฉุดอากาศน้อยที่สุด ณ ปัจจุบัน คือต้านอากาศเพียง Cd 0.22 เท่านั้น