ป้ายกำกับ: Fuel cell car

นักวิทย์ฯ พบวิธีเปลี่ยนน้ำทะเลเป็นไฮโดรเจนแก่รถเซลล์เชื้อเพลิง!!

รถไฟฟ้ามีหนาว!! เพราะตอนนี้ทีมวิจัยจากอเมริกาค้นพบกรรมวิธีใหม่ในการสกัดไฮโดนเจนออกจากน้ำทะเล ซึ่งในอนาคตรถเซลล์เชื้อเพลิงอาจเติมน้ำเพื่อสร้างไฟฟ้าก็เป็นได้