ป้ายกำกับ: Ford Ranger 2022

Ford Ranger 2022 ปลอดภัยระดับ 5 ดาว จาก ANCAP

Ford Ranger 2022 รับความปลอดภัยใสนการทดสอบชน ระดับ 5 ดาวจาก Ancap ฟอร์ด ชูจุเด่น ระบบเบรกอัตโนมัติ และ ชนเพื่อทดสอบโครงสรา้งหลายร้อยครั้ง