ป้ายกำกับ: Chevrolet Blazer XL

Chevrolet Blazer XL 7 ที่นั่ง มาแน่ลุ้นขายไทยแทนแคปติว่

ข้อมูลใหม่ชี้ Chevrolet เตรียมเปิดอเนกประสงค์ Chevrolet Blazer XL 7 ที่นั่ง ลงในตลาดจีน- เกาหลี และ ประกอบขายในโรงงานนอกอเมริกา