ป้ายกำกับ: BMW Finanace

2017-BMW5-01

BMW ชดใช้ 75 ล้านดอลล่าร์ เหตุประเมินศักยภาพการผ่อนลูกค้าผิด จนมีปัญหาทางการเงิน

BMW Finance Aussie ประเมินศักยภาพลูกค้าผิด จนเป็นเหตุให้เสียสภาพคล่อง กว่า 15,000 ราย