ป้ายกำกับ: เบรกไฟฟ้า

Electric Servo Brake …มันมาแล้วระบบเบรกไฟฟ้า

พาคุณรู้จักระบบเบรกรถยนต์ตอบสนองด้วยไฟฟ้าหรือ Electric Servo Brake ที่กำลังผันตัวจากที่ใช้ในรถยนต์ไฮบริดมาสู่รถยนต์ปกติมากขึ้น