ป้ายกำกับ: อีโค่คาร์2

Mitsubishi Mirage001

อีโค่คาร์ไฟฟ้า ทางออกแจ้งเกิดนวัตกรรมใหม่

ผ่าความคิดใหม่รัฐบาล โครงการอีโค่คาร์ไฟฟ้า วิถีทางแจ้งเกิดยานยนต์ในโลกอนาคต ให้คนไทยจับใจนวัตกรรมใหม่ไม่ใช้น้ำมันในการขับขี่