ป้ายกำกับ: ออกตัวเกียร์ 2

“ออกตัวเกียร์ 2” ดีหรือเสีย… มากกว่ากัน

ผ่าความจริง การออกตัวเกียร์ 2 มีดี หรือเสียมากกว่ากัรน แล้วเรายังจำเป็นจำต้องใช้ไหมในยุคนี้