ป้ายกำกับ: ระบบเปิดไฟเลี้ยวอัตโนมัติ

Tesla คิดระบบเปิดไฟเลี้ยวอัตโนมัติ

Tesla ซุ่มคิดค้นระบบเปิดไฟเลี้ยวอัตโนมัติ เพื่อลดปัญหาคนลืมใช้

การลืมเปิดไฟเลี้ยวจัดเป็นสิ่งที่คนขับรถหลายคนหลงลืม Tesla จึงคิดระบบเปิดไฟเลี้ยวอัตโนมัติ เพื่อป้องกันมิให้คนใช้เทสล่าลืมเปิดไฟเลี้ยวสร้างภาระแก่คนอื่น